رفتن به مطلب

تمام فایل های آنکی فقط با نرم افزار آنکی قابل نمایش می باشند. آخرین نسخه بالای همین کادر قرار دارد و می توانید دریافت کنید!

هلندی

فایل‌های مربوط به یادگیری زبان هلندی در این دسته قرار داده می‌شود

8 فایل

 1. رایگان

  هلندی را با انکی بیاموزیم(درس ۱: سلام)

  این مجموعه شروع پروژه آموزش زبان هلندی توسط انکی می باشد. در این مجموعه سه نوع کارت وجود دارد. یکی هلندی به فارسی که فرآیند ترجمه شما را تقویت می کند. یکی فارسی به هلندی که واژه سازی شما را تقویت می کند و دیگری تایپ واژه هلندی است که املای شما را در یادگیری زبان هلندی تقویت می کند. تمامی کارتها دارای تلفظ محلی هستند.
  امیدوارم مفید واقع شود.

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   هلندی - فارسی
 2. 1,400 تومان

  فلش کارت آموزش زبان هلندی (مقدماتی بخش پنجم)

  فلش کارت آموزش لغات زبان هلندی. در یک روی کارت کلمه‌ی هلندی و در روی دیگر آن معنای فارسی قرار دارد. امیدوارم مفید واقع شود.
   

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   هلندی - فارسی
 3. 2,000 تومان

  فلش کارت آموزش زبان هلندی (مقدماتی بخش چهارم)

  تعداد لغت در زبان هلندی به همراه ترجمه فارسی آن در روی دیگر کارت. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   هلندی - فارسی
 4. 2,000 تومان

  فلش کارت آموزش زبان هلندی (مقدماتی بخش سوم)

  مجموعه شامل تعداد لغات زبان هلندی است. در یک روی کارت کلمه‌ی هلندی و در روی دیگر آن معنای فارسی قرار گرفته است. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   هلندی - فارسی
 5. 2,000 تومان

  فلش کارت آموزش زبان هلندی (مقدماتی بخش دوم)

  مجموعه‌ای از لغات زبان هلندی. در یک روی کارت کلمه‌ی هلندی و در روی دیگر آن معنای فارسی قرار دارد. امیدوارم که مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   هلندی - فارسی
 6. 2,500 تومان

  فلش کارت آموزش زبان هلندی (مقدماتی بخش اول)

  فلش کارت‌ها مربوط به آموزش زبان هلندی است که برای درک و یادگیری بهتر شامل تصویر نیز هستند. امیدوارم مفید واقع شود.

  1 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   هلندی - فارسی
 7. رایگان

  فلش کارت احساسات هلندی به فارسی

  مجموعه‌ای گردآوری شده در رابطه با احساسات در زبان هلندی. در یک روی کارت احساس در زبان هلندی و در روی دیگر آن ترجمه به فارسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  10 دریافت

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   هلندی - فارسی
 8. رایگان

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   هلندی - فارسی
×