رفتن به مطلب
دروید

  دانلود آنکی:

تمام فایل های آنکی فقط با نرم افزار آنکی قابل نمایش می باشند. آخرین نسخه بالای همین کادر قرار دارد و می توانید دریافت کنید!

تایلندی

100 فایل

 1. 2,000 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۱۰۰: استخدام - درخواست شغل)

  فلش کارت آموزش تایلندی با موضوع «درخواست شغل». تمامی کارتها دارای تلفظ و ویژگی تایپ پاسخ هستند و توضیحات کامل دوره و نمونه رایگان در درس اول تقدیم شده است. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 2. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۹۸: دفتر مرکزی - میز)

  فلش کارت آموزش تایلندی -فارسی به همراه تلفظ و ویژگی تایپ پاسخ با موضوع «میز دفتر مرکزی». توضیحات کامل دوره و نمونه رایگان در درس اول تقدیم شده است. موفق باشید.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 3. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۹۷: دفتر مرکزی - لوازم)

  فلش کارت لوازم دفتر مرکزی مانند (قیچی و ...) به زبان تایلندی - فارسی به همراه تلفظ و ویژگی تایپ پاسخ. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 4. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۹۶: دفتر مرکزی - تجهیزات)

  فلش کارت تجهیزات دفتر مرکزی به زبان تایلندی - فارسی به همراه تلفظ و ویژگی تایپ پاسخ. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 5. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۹۵: دکتر - کمک)

  فلش کارت آموزش تایلندی - فارسی با موضوع «کمک خواستن از دکتر». تمامی کارتها تلفظ و ویژگی تایپ پاسخ را دارند. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 6. 2,000 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۹۴: دکتر - صحبت کردن با دکتر)

  فلش کارت صحبت هایی که بین دکتر و بیمار رد و بدل می شود به زبان تایلندی - فارسی. تمامی کارتها تلفظ و ویژگی تایپ پاسخ را دارند. توضیحات کامل در درس اول. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 7. 2,000 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۹۳: دکتر - مصدومیت)

  فلش کارت آموزش تایلندی-فارسی با موضوع «مصدومیت». تمامی کارتها دارای تلفظ و ویژگی تایپ پاسخ هستند. توضیحات کامل دوره و نمونه رایگان در درس اول تقدیم شده است. امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 8. 2,000 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۹۲: دکتر - بیمار)

  فلش کارت آموزش تایلندی با موضوع «بیمار». تمامی کارتها دارای تلفظ و ویژگی تایپ پاسخ هستند. توضیحات کامل این دوره در درس اول تقدیم شده است. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 9. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۹۱: تعطیلات - نواحی روستایی)

  تعدادی فلش کارت تایلندی - فارسی به همراه تلفظ و ویژگی تایپ پاسخ با موضوع «نواحی روستایی در تعطیلات». موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 10. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۹۰: تعطیلات - حشرات)

  فلش کارت حشرات به زبان تایلندی-فارسی به همراه تلفظ و ویژگی تایپ. توضیحات کامل دوره و نمونه رایگان در درس اول تقدیم شده است. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 11. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۸۹: تعطیلات - حیوانات وحشی)

  فلش کارت حیوانات وحشی به زبان تایلندی - فارسی به همراه تلفظ با قابلیت تایپ. امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 12. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۸۸: تعطیلات - حیوانات خانگی)

  فلش کارت حیوانات خانگی به زبان تایلندی - فارسی به همراه تلفظ. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 13. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۸۷: تعطیلات - فعالیت های پایه)

  فلش کارت فعالیت های پایه ای که در تعطیلات انجام میدیم مثل بازی کردن و ... به زبان تایلندی - فارسی به همراه تلفظ. امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 14. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۸۶: تعطیلات - من باید ...)

  فلش کارت تعدادی جمله تایلندی که با «من باید ...» در تعطیلات شروع می شود. جملاتی مثل «من باید برم بخوابم» . امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 15. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۸۵: تعطیلات - کارهای مورد علاقه)

  فلش کارت جملات و اصطلاحات تایلندی با موضوع «کارهای مورد علاقه در تعطیلات». امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 16. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۸۴: ساحل - میخواهم حمام آفتاب بگیرم)

  فلش کارت جملات و اصطلاحات پرکاربرد تایلندی - فارسی حول جمله «میخوام در ساحل حمام آفتاب بگیرم». موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 17. 2,000 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۸۳: ساحل - جریان های زیرآبی)

  فلش کارت جملات و اصطلاحات پرکاربرد تایلندی - فارسی حول جمله «مراقب جریان های زیرآبی باشید». توضیحات کامل دوره و نمونه رایگان در درس اول تقدیم شده است. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 18. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۸۱: ساحل - حیوانات دریایی)

  فلش کارت حیوانات دریایی به زبان تایلندی - فارسی به همراه تلفظ. امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 19. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۸۰: ساحل - لوازمی برای بردن به ساحل)

  فلش کارت لوازمی که برای بردن به ساحل و حمام آفتاب نیاز داریم به زبان تایلندی - فارسی  به همراه تلفظ. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 20. 2,000 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۷۹: ساحل - حمام آفتاب)

  فلش کارت جملات و اصطلاحات پرکاربرد تایلندی - فارسی همراه با تلفظ با موضوع «حمام آفتاب در ساحل». موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 21. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۷۸: غذایی - مقدار و ظروف)

  فلش کارت  جملات و اصطلاحات پرکاربرد تایلندی با موضوع «مقدار و ظروف مواد غذایی» همراه با تلفظ.امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 22. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۷۷:غذایی - چاشنی)

  فلش کارت آشنایی با تعدادی از چاشنی مواد غذایی مثل «نمک، فلفل و ...» به زبان تایلندی. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 23. 2,000 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۷۶: غذایی - غذاهای دریایی)

  آشنایی با تعدادی از غذاهای دریایی به زبان تایلندی - فارسی. امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 24. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۷۵: غذایی - نوشیدنی)

  فلش کارت نوشیدنی ها به زبان تایلندی - فارسی همراه با تلفظ. امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 25. 2,000 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۷۴: غذایی - نانوایی)

  فلش کارت جملات و اصطلاحات پرکاربرد تایلندی مورد استفاده در  نانوایی. امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
×