رفتن به مطلب
دروید

  دانلود آنکی:

تایلندی

101 فایل

 1. رایگان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۸۲: ساحل - برویم شنا)

  فلش کارت جملات و اصطلاحات پرکاربرد تایلندی -فارسی حول جمله «برویم شنا». امیدوارم مفید واقع شود

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 2. 2,000 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۸۳: ساحل - جریان های زیرآبی)

  فلش کارت جملات و اصطلاحات پرکاربرد تایلندی - فارسی حول جمله «مراقب جریان های زیرآبی باشید». توضیحات کامل دوره و نمونه رایگان در درس اول تقدیم شده است. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 3. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۸۴: ساحل - میخواهم حمام آفتاب بگیرم)

  فلش کارت جملات و اصطلاحات پرکاربرد تایلندی - فارسی حول جمله «میخوام در ساحل حمام آفتاب بگیرم». موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 4. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۸۵: تعطیلات - کارهای مورد علاقه)

  فلش کارت جملات و اصطلاحات تایلندی با موضوع «کارهای مورد علاقه در تعطیلات». امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 5. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۸۶: تعطیلات - من باید ...)

  فلش کارت تعدادی جمله تایلندی که با «من باید ...» در تعطیلات شروع می شود. جملاتی مثل «من باید برم بخوابم» . امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 6. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۸۷: تعطیلات - فعالیت های پایه)

  فلش کارت فعالیت های پایه ای که در تعطیلات انجام میدیم مثل بازی کردن و ... به زبان تایلندی - فارسی به همراه تلفظ. امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 7. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۸۸: تعطیلات - حیوانات خانگی)

  فلش کارت حیوانات خانگی به زبان تایلندی - فارسی به همراه تلفظ. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 8. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۸۹: تعطیلات - حیوانات وحشی)

  فلش کارت حیوانات وحشی به زبان تایلندی - فارسی به همراه تلفظ با قابلیت تایپ. امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 9. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۹۰: تعطیلات - حشرات)

  فلش کارت حشرات به زبان تایلندی-فارسی به همراه تلفظ و ویژگی تایپ. توضیحات کامل دوره و نمونه رایگان در درس اول تقدیم شده است. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 10. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۹۱: تعطیلات - نواحی روستایی)

  تعدادی فلش کارت تایلندی - فارسی به همراه تلفظ و ویژگی تایپ پاسخ با موضوع «نواحی روستایی در تعطیلات». موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 11. 2,000 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۹۲: دکتر - بیمار)

  فلش کارت آموزش تایلندی با موضوع «بیمار». تمامی کارتها دارای تلفظ و ویژگی تایپ پاسخ هستند. توضیحات کامل این دوره در درس اول تقدیم شده است. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 12. 2,000 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۹۳: دکتر - مصدومیت)

  فلش کارت آموزش تایلندی-فارسی با موضوع «مصدومیت». تمامی کارتها دارای تلفظ و ویژگی تایپ پاسخ هستند. توضیحات کامل دوره و نمونه رایگان در درس اول تقدیم شده است. امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 13. 2,000 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۹۴: دکتر - صحبت کردن با دکتر)

  فلش کارت صحبت هایی که بین دکتر و بیمار رد و بدل می شود به زبان تایلندی - فارسی. تمامی کارتها تلفظ و ویژگی تایپ پاسخ را دارند. توضیحات کامل در درس اول. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 14. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۹۵: دکتر - کمک)

  فلش کارت آموزش تایلندی - فارسی با موضوع «کمک خواستن از دکتر». تمامی کارتها تلفظ و ویژگی تایپ پاسخ را دارند. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 15. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۹۶: دفتر مرکزی - تجهیزات)

  فلش کارت تجهیزات دفتر مرکزی به زبان تایلندی - فارسی به همراه تلفظ و ویژگی تایپ پاسخ. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 16. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۹۷: دفتر مرکزی - لوازم)

  فلش کارت لوازم دفتر مرکزی مانند (قیچی و ...) به زبان تایلندی - فارسی به همراه تلفظ و ویژگی تایپ پاسخ. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 17. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی (درس ۹۸: دفتر مرکزی - میز)

  فلش کارت آموزش تایلندی -فارسی به همراه تلفظ و ویژگی تایپ پاسخ با موضوع «میز دفتر مرکزی». توضیحات کامل دوره و نمونه رایگان در درس اول تقدیم شده است. موفق باشید.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 18. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۱۰: اعداد - ۰ تا ۱۰)

  آموزش اعداد صفر تا ده به زبان تایلندی. توضیحات کامل و نمونه رایگان در درس اول. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 19. 2,000 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۱۰۰: استخدام - درخواست شغل)

  فلش کارت آموزش تایلندی با موضوع «درخواست شغل». تمامی کارتها دارای تلفظ و ویژگی تایپ پاسخ هستند و توضیحات کامل دوره و نمونه رایگان در درس اول تقدیم شده است. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 20. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۱۱: اعداد - ۱۱ تا ۲۰)

  آموزش اعداد ۱۱ تا ۲۰ به زبان تایلندی. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 21. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۱۲: اعداد - ۲۱ تا ۳۰)

  اعداد ۲۱ تا ۳۰ در زبان تایلندی. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 22. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۱۳: اعداد - ۱۰ تا ۱۰۰)

  اعداد ۱۰، ۲۰ تا ۱۰۰ به زبان تایلندی. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 23. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۱۴: اعداد - ۱۰۰ تا ۱۰۰۰)

  آموزش اعداد ۱۰۰، ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ به زبان تایلندی. امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 24. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۱۵: اعداد - ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰)

  آموزش اعداد ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ به زبان تایلندی. توضیحات کامل این دوره و نمونه رایگان در درس اول تقدیم شده است. امیدوارم مفید واقع  شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 25. رایگان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۱۶: دستورالعمل - بیا اینجا)

  فلش کارت تعدادی از دستورالعمل های پرکاربرد در زبان تایلندی. دستوراتی مثل «بشینید، بیا اینجا، بفرما داخل و ...» موفق باشید

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی

چت روم سایت

چت روم سایت

قوانین اتاق گفتگو

هرجایی سؤال را بپرسید وظیفه من پاسخگویی است ولی ممنون میشم تا جای ممکن سؤالات مربوط به انکی و انکی دروید را در انجمن مربوطه مطرح کنید تا دوستان دیگر نیز بتوانند در سریعترین زمان ممکن به جواب سؤالات مشابه برسند.

پیروز و شاد باشید

×
×
 • جدید...