رفتن به مطلب
دروید

  دانلود آنکی:

تایلندی

101 فایل

 1. 2,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۲۶: زمان - چه روزی است)

  تعدادی جمله و اصطلاح پرکاربرد به زبان تایلندی در رابطه با تاریخ پرسیدن. جملاتی مثل «امروز چه روزی است». توضیحات کامل این دوره و نمونه رایگان در درس اول تقدیم شده است. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 2. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۲۵: زمان - ماه های سال)

  آموزش ماه های سال به زبان تایلندی. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 3. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۲۴: زمان - روزهای هفته)

  آموزش روزهای هفته به زبان تایلندی. امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 4. رایگان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۲۳: مردم - دوستان)

  تعدادی جمله و اصطلاح پرکاربرد در رابطه با دوست و همسایه به زبان تایلندی. موفق باشید

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 5. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۲۲: مردم - دختران و پسران)

  آموزش تعدادی از اصطلاحات مربوط به روابط خویشاوندی مثل «عمو، خاله، پسردایی و ...» به زبان تایلندی. امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 6. 2,000 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۲۱: مردم - روابط خانوادگی)

  در این درس با اصطلاحاتی مثل «پدر زن، ناخواهری، ناپدری و ...» به زبان تایلندی آشنا می شوید. توضیحات کامل این دوره و نمونه رایگان در درس اول تقدیم شده است. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 7. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۲۰: مردم - اعضای خانواده)

  فلش کارت معرفی اعضای خانواده به زبان تایلندی. توضیحات کامل این دوره و نمونه رایگان در درس اول تقدیم شده است. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 8. 2,000 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۱۹: رنگ)

  آشنایی با تعدادی از رنگ ها به زبان تایلندی. امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 9. 2,000 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۱۸: راهنمایی - از کجا)

  تعدادی از جملات و اصطلاحات پرکاربرد تایلندی برای راهنمایی کردن و آدرس دادن. اصطلاحاتی مثل شمال و جنوب و ...
  موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 10. 2,000 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۱۷: راهنمایی - پایین سالن)

  تعدادی از جملات و اصطلاحات پرکاربرد تایلندی برای راهنمایی کردن و آدرس دادن. اصطلاحاتی مثل «مستقیم، پایین سالن، طبقه پایین یا بالا و ...». توضیحات کامل دوره و نمونه رایگان در درس اول تقدیم شده است. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 11. رایگان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۱۶: دستورالعمل - بیا اینجا)

  فلش کارت تعدادی از دستورالعمل های پرکاربرد در زبان تایلندی. دستوراتی مثل «بشینید، بیا اینجا، بفرما داخل و ...» موفق باشید

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 12. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۱۵: اعداد - ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰)

  آموزش اعداد ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ به زبان تایلندی. توضیحات کامل این دوره و نمونه رایگان در درس اول تقدیم شده است. امیدوارم مفید واقع  شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 13. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۱۴: اعداد - ۱۰۰ تا ۱۰۰۰)

  آموزش اعداد ۱۰۰، ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ به زبان تایلندی. امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 14. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۱۳: اعداد - ۱۰ تا ۱۰۰)

  اعداد ۱۰، ۲۰ تا ۱۰۰ به زبان تایلندی. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 15. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۱۲: اعداد - ۲۱ تا ۳۰)

  اعداد ۲۱ تا ۳۰ در زبان تایلندی. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 16. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۱۱: اعداد - ۱۱ تا ۲۰)

  آموزش اعداد ۱۱ تا ۲۰ به زبان تایلندی. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 17. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۱۰: اعداد - ۰ تا ۱۰)

  آموزش اعداد صفر تا ده به زبان تایلندی. توضیحات کامل و نمونه رایگان در درس اول. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 18. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۹: شروع - عبارات)

  آموزش عباراتی مثل «من متأسفم، ضمناً، در حال حاضر و ...» به زبان تایلندی. توضیحات کامل دوره و نمونه رایگان در درس اول تقدیم شده است. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 19. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۸: شروع - مثلاً)

  آموزش اصطلاحاتی مثل «از، اگر، مثلاً و ...» به زبان تایلندی. توضیحات کامل این دوره و نمونه رایگان در درس اول تقدیم شده است. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 20. رایگان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۷: شروع - من هستم)

  آموزش اصطلاحاتی مثل «اما، در، و ، من هستم و ...» به زبان تایلندی. موفق باشید

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 21. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۶: شروع - سوالات کوتاه)

  آموزش سوالات کوتاه مثل «کی، کجا، چه موقع، با کی و ...» به زبان تایلندی. امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 22. 2,000 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۵: شروع - ضمایر)

  آموزش ضمایر در زبان تایلندی. توضیحات کامل دوره و نمونه رایگان در درس اول تقدیم شده است. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 23. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۴: شروع - لطفاً)

  فلش کارت اصطلاحات و جملاتی برای تعارف کردن به زبان تایلندی. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 24. 1,500 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۳: شروع - آهسته تر صبحت کنید)

  جملات و اصطلاحات کاربردی حول «آهسته تر صحبت کنید» به زبان تایلندی. توضیحات کامل دوره و نمونه رایگان در درس اول تقدیم شده است. موفق باشید

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی
 25. 1,000 تومان

  آموزش تایلندی با انکی(درس ۲:شروع - من کمی صحبت می کنم)

  در این درس با جملات و اصطلاحاتی مثل بله و خیر و همچین جملاتی در حدود «من کمی صحبت می کنم» به زبان تایلندی آشنا خواهید شد. برای آشنایی و توضیحات کامل با این دوره‌ی آموزش و همچنین دریافت نمونه رایگان درس اول را ببینید.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   تایلندی - فارسی

چت روم سایت

چت روم سایت

قوانین اتاق گفتگو

هرجایی سؤال را بپرسید وظیفه من پاسخگویی است ولی ممنون میشم تا جای ممکن سؤالات مربوط به انکی و انکی دروید را در انجمن مربوطه مطرح کنید تا دوستان دیگر نیز بتوانند در سریعترین زمان ممکن به جواب سؤالات مشابه برسند.

پیروز و شاد باشید

×
×
 • جدید...