رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.

  دانلود آنکی:

جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

تمام فلش کارتهای سایت با نرم افزار رایگان انکی اجرا می شوند. قبل از خرید هر فایلی، نرم افزار را از سایت دریافت ونصب کنید و آموزشهای لازم را در سایت مطالعه کنید!

لغات زبان عربی

29 فایل

 1. رایگان

  درس 01 آموزش لغات زبان عربی

  بسم الله الرحمن الرحیم
  اولین درس آموزش لغات زبان عربی به صورت تصویری.اولین درس به صورت رایگان است
  موضوع:لغات مربوط به ابزار
   
   

  17 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 2. 1,000 تومان

  درس02آموزش لغات زبان عربی

  درس دوم از آموزش تصویری لغات زبان عربی» اعداد

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 3. 1,000 تومان

  درس 03 آموزش لغات عربی

  درس سوم از آموزش تصویری لغات زبان عربی» بدن انسان

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 4. 1,000 تومان

  درس 04 آموزش لغات زبان عربی

  درس چهارم از آموزش لغات عربی» پرندگان

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 5. 1,000 تومان

  درس 05 آموزش لغات زبان عربی

  درس پنجم از آموزش لغات زبان عربی» پزشکی

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 6. 1,000 تومان

  درس 06 آموزش لغات زبان عربی

  درس ششم از آموزش تصویری لغات زبان عربی»  لباس پوشاک

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 7. 1,000 تومان

  درس 07 آموزش لغات زبان عربی

  درس هفتم از آموزش تصویری لغات زبان عربی» جانوران

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 8. 1,000 تومان

  درس 08 آموزش لغات زبان عربی

  درس هشتم از آموزش تصویری لغات زبان عربی»جانوران دریایی

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 9. 1,000 تومان

  درس 09 آموزش لغات زبان عربی

  درس kiم از آموزش تصویری لغات زبان عربی»  چهارپایان

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 10. 1,000 تومان

  درس 10 آموزش لغات زبان عربی

  درس دهم از آموزش تصویری لغات زبان عربی» حشرات

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 11. 1,000 تومان

  درس 12 آموزش لغات زبان عربی

  درس دوازدهم از آموزش لغات زبان عربی» خانواده

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 12. 1,000 تومان

  درس 13 آموزش لغات زبان عربی

  درس 13 از آموزش لغات زبان عربی» خانه

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 13. 1,000 تومان

  درس 14 آموزش لغات زبان عربی

  درس 14 از آموزش تصویری لغات زبان عربی» راهها

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 14. 1,000 تومان

  درس 15 آموزش لغات زبان عربی

  درس 15 از آموزش لغات زبان عربی» رنگها

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 15. 1,000 تومان

  درس 16 آموزش لغات زبان عربی

  درس 16 از آموزش لغات زبان عربی» سبزیجات

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 16. 1,000 تومان

  درس 17 آموزش لغات زبان عربی

  درس 17 از آموزش تصویری لغات زبان عربی» شغل

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 17. 1,000 تومان

  درس 18 آموزش لغات زبان عربی

  درس 18 از آموزش تصویری لغات زبان عربی» صنعت

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 18. 1,000 تومان

  درس 19 آموزش لغات زبان عربی

  درس 19 از آموزش تصویری لغات زبان عربی» طبیعت

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 19. 1,000 تومان

  درس 20 آموزش لغات زبان عربی

  درس 20 از آموزش تصویری لغات زبان عربی » غذا

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 20. 1,000 تومان

  درس 21 آموزش لغات زبان عربی

  درس 21 از آموزش تصویری زبان لغات عربی» فرش و رختخواب

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 21. 1,000 تومان

  درس 22 آموزش لغات زبان عربی

  درس 22 از آموزش تصویری لغات زبان عربی» لوازم خانگی

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 22. 1,000 تومان

  درس 23 آموزش لغات زبان عربی

  درس 23 از آموزش تصویری لغات زبان عربی» گل و گیاه

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 23. 1,000 تومان

  درس 24 آموزش لغات زبان عربی

  درس 24 از آموزش تصویری لغات زبان عربی» اماکن

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 24. 1,000 تومان

  درس 25 آموزش لغات زبان عربی

  درس 25 از آموزش تصویری لغات زبان عربی» میوه

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 25. 1,000 تومان

  درس 26 آموزش لغات زبان عربی

  درس 26 از آموزش تصویری لغات زبان عربی» وسائل آشپزخانه

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

×
×
 • جدید...