رفتن به مطلب

مدیریت و MBA

فایل‌های مربوط به رشته‌های مدیریت و MBA در این دسته قرار داده می‌شود

13 فایل

 1. 2,000 تومان

  فلش کارت لغات بازرگانی

  فلش کارت لغات پرکاربرد در حوزه بازرگانی

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال شده

  • زبان
   انگلیسی-فارسی
 2. 4,000 تومان

  فلش کارت واژگان پرکاربرد و تخصصی در بازرگانی بین الملل

  مجموعه واژگان پرکاربرد و تخصصی در بازرگانی بین الملل

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال شده

  • زبان
   انگلیسی-فارسی
 3. 3,000 تومان

  فلش کارت زبان تخصصی رشته مدیریت

  این م جموعه شامل فلش کارت‌هایی در رابطه با درس زبان تخصصی رشته مدیریت می‌باشد. در یک روی کارت کلمه انگلیسی و در روی دیگر آن معنای فارسی قرار گرفته است.امیدوارم مفید واقع شود.

  1 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال شده

  • زبان
   انگلیسی-فارسی
 4. 5,000 تومان

  فلش کارت تئوری سازمان

  تعاریف و مفاهیم مربوط به درس تئوری سازمان در رشته مدیریت

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال شده

  • زبان
   فارسی
 5. 10,000 تومان

  فلش کارت مدیریت بازاریابی اقتصاد و شرایط مرتبط

  در این مجموعه واژگان و اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی در حوزه‌ی مدیریت بازاریابی، اقتصاد و شرایط مربوط به آن به همراه ترجمه‌ی فارسی آنها قرار گرفته است. در یک روی کارت کلمه انگلیسی و در روی دیگر آن ترجمه فارسی قرار گرفته است.
  امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال شده

  • زبان
   انگلیسی-فارسی
 6. 3,000 تومان

  فلش کارت لغات متون قراردادها

  در این مجموعه تعدادی از کلمات پرکاربرد انگلیسی که در قراردادها استفاده می‌شود به همراه ترجمه فارسی آن قرار گرفته است. در یک روی کارت کلمه انگلیسی و در روی دیگر آن معنای فارسی.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال شده

  • زبان
   انگلیسی-فارسی
 7. رایگان

  فلش کارت رشته MBA(Managerial Roles)

  فلش کارت رشته MBA گرایش Managerial Roles

  20 دریافت

  0 دیدگاه

  آپدیت شده

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 8. رایگان

  فلش کارت رشته MBA(Management History)

  واژگان انگلیسی به فارسی پرکاربرد در رشته‌ی MBA(management history)

  16 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال شده

  • زبان
   انگلیسی-فارسی
 9. رایگان

  فلش کارت رشته MBA (Leading)

  فلش کارت انگلیسی به فارسی رشته‌ی MBA(Leading)

  20 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال شده

  • زبان
   انگلیسی-فارسی
 10. رایگان

  فلش کارت واژگان انگلیسی به فارسی رشته MBA (کنترل)

  این مجموعه فلش کارت شامل تعدادی از لغات پرکاربرد انگلیسی است که در رشته‌ی MBA(کنترل) کاربرد زیادی دارد. در یک روی کارت واژه‌ی انگلیسی و در روی دیگر آن معنای فارسی قرار دارد.

  9 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال شده

  • زبان
   انگلیسی-فارسی
 11. رایگان

  فلش کارت واژگان عمومی رشته MBA

  در این مجموعه فلش کارت تعدادی از واژگان انگلیسی که بیشترین کاربرد را در رشته‌ی MBA دارند قرار داده شده است. در یک روی کارت واژه‌ی انگلیسی و در طرف دیگر آن معنای فارسی قرار دارد.

  12 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال شده

  • زبان
   انگلیسی-فارسی
 12. رایگان

  فلش کارت زبان انگلیسی(اختصاصی) رشته مدیریت

  در این مجموعه حدود ۸۰۰ فلش کارت مربوط به زبان انگلیسی تخصصی رشته‌ی مدیریت قرار گرفته است. در یک روی کارت واژه‌ی انگلیسی و در روی دیگر آن معنای فارسی قرار گرفته است. نوع کارت آن پایه است.

  13 دریافت

  0 دیدگاه

  آپدیت شده

  • زبان
   انگلیسی-فارسی
 13. رایگان

  فلش کارت انگلیسی رشته مدیریت(عمومی)

  این مجموعه شامل واژگان انگلیسی(عمومی) رشته‌ی مدیریت می‌باشد که در پشت کارت معنای فارسی آن قرار گرفته است. برای تلفظ می‌توانید تلفظ خودکار آنکی‌دروید را فعال کنید یا اینکه افزونه تلفظ خودکار آنکی را نصب کنید. آموزش‌های لازم در بخش آموزش قرار دارد.
  امیدوارم که مفید واقع شود.

  15 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال شده

  • زبان
   انگلیسی-فارسی
×