رفتن به مطلب

تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروز می شود     

 1. دیروز
 2. فلش کارت آموزش اسپانیایی - عبارات فروشگاهی

  نگارش 97.01

  0 دریافت

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه عبارات فروشگاهی در زبان‌های اسپانیایی و انگلیسی. در یک روی کارت انگلیسی و در روی دیگر معادل آن به فارسی و اسپانیایی. امیدوارم مفید واقع شود.

  رایگان

 3. نگارش 97.01

  0 دریافت

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با موقعیت و ساختمان‌ها در زبان‌های انگلیسی و اسپانیایی. امیدوارم مفید واقع شود.

  رایگان

 4. نگارش 97.01

  0 دریافت

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اصطلاحات جغرافیایی در زبان‌های اسپانیایی، انگلیسی و فارسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  رایگان

 5. فلش کارت اصطلاحات اسپانیایی - لباس

  نگارش 97.01

  0 دریافت

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با لباس در زبان‌های اسپانیایی و انگلیسی. در یک روی کارت کلمه انگلیسی و در روی دیگر، معادل آن به فارسی و اسپانیایی قرار گرفته است. امیدوارم مفید واقع شود.

  رایگان

 6. نگارش 97.01

  0 دریافت

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اعضای بدن در زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی، چینی و فارسی. در یک روی کارت عضو بدن به انگلیسی و در روی دیگر آن معادل آن در زبان‌های فارسی، اسپانیایی و چینی قرار گرفته است. امیدوارم مفید واقع شود.

  رایگان

 7. هفته گذشته
 8. نگارش 97.01

  1 دریافت

  فلش کارت مربوط به میوه ها در زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی و فارسی. در یک روی کارت میوه به انگلیسی و در روی دیگر، معادل آن به زبان‌های فارسی و اسپانیایی قرار گرفته است. امیدوارم مفید واقع شود.

  رایگان

 9. فلش کارت اصطلاحات اسپانیایی - ملیت ها

  نگارش 97.01

  1 دریافت

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با ملیت ها در زبان اسپانیایی، انگلیسی و فارسی. در یک روی کارت ملیت به زبان انگلیسی و در روی دیگر معادل آن به فارسی و اسپانیایی قرار گرفته است. امیدوارم مفید واقع شود.

  رایگان

 10. فلش کارت انواع شغل در زبان اسپانیایی

  نگارش 97.01

  1 دریافت

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با آموزش زبان اسپانیایی. در این مجموعه برای شما انواع شغل را قرار داده‌ایم. در یک روی کارت انگلیسی و در روی دیگر معادل آن به فارسی و اسپانیایی قرار گرفته است. امیدوارم مفید واقع شود.

  رایگان

 11. فلش کارت اشیا روزمره در زبان اسپانیایی

  نگارش 97.01

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اشیا روزانه در زبان اسپانیایی. در یک روی کارت انگلیسی و در روی دیگر آن معادل آن به فارسی و اسپانیایی قرار گرفته است. امیدوارم مفید واقع شود.

  1,000 تومان

 12. نگارش 97.01

  1 دریافت

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اصطلاحات مربوط به آشپزی در زبان اسپانیایی. در یک روی کارت انگلیسی و در روی دیگر آن معادل آن به فارسی و اسپانیایی قرار گرفته است. امیدوارم مفید واقع شود.

  رایگان

 13. فلش کارت اسامی حیوانات در اسپانیایی و چینی

  نگارش 97.01

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اسامی حیوانات در زبان‌های انگلیسی، فارسی، چینی و اسپانیایی. در یک روی کارت اسم حیوان به انگلیسی و در روی دیگر آن معادل آن به فارسی، اسپانیایی و چینی قرار گرفته است. امیدوارم مفید واقع شود.

  1,000 تومان

 14. فلش کارت رشته های درسی در اسپانیایی

  نگارش 97.01

  0 دریافت

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با رشته های درسی در زبان اسپانیایی. در یک روی کارت رشته به انگلیسی قرار گرفته است و در روی دیگر آن معادل آن به فارسی و اسپانیایی. امیدوارم مفید واقع شود.

  رایگان

 15. فلش کارت اصطلاحات اسپانیایی - حمل و نقل

  نگارش 97.01

  0 دریافت

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با آموزش زبان اسپانیایی. در یک روی کارت انگلیسی و در روی دیگر معادل آن به فارسی و اسپانیایی. امیدوارم مفید واقع شود.

  رایگان

 16. فلش کارت اصطلاحات اسپانیایی - سفر

  نگارش 97.01

  0 دریافت

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اموزش زبان اسپانیایی. در یک روی کارت اصطلاح انگلیسی و در روی دیگر آن معادل آن اصطلاح به زبان‌های اسپانیایی و فارسی قرار گرفته است. امیدوارم مفید واقع شود.

  رایگان

 17. فلش کارت آموزش اسپانیایی در ۶۰ روز

  نگارش 97.01

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با آموزش زبان اسپانیایی. در یک روی کارت کلمه یا اصطلاح فارسی و در روی دیگر آن معادل اسپانیایی آن. امیدوارم مفید واقع شود.

  1,000 تومان

 18. فلش کارت اصطلاحات بانکی در زبان اسپانیایی

  نگارش 97.01

  0 دریافت

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اصطلاحات بانکی در زبان اسپانیایی. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید در یک روی کارت کلمه انگلیسی و در روی دیگر آن معادل آن به فارسی و اسپانیایی قرار گرفته است. که این مجموعه هم مناسب برای تقویت زبان انگلیسی و هم یادگیری زبان اسپانیایی می باشد. امیدوارم مفید واقع شود.

  رایگان

 19. فلش کارت آموزش ایتالیایی(Espresso1-Lezione10)

  نگارش 97.01

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با آموزش زبان ایتالیایی به فارسی از منبع اسپرسو. امیدوارم مفید واقع شود.

  1,500 تومان

 20. نگارش 97.01

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده آموزش ایتالیایی از منبع اسپرسو. در یک روی کارت عبارت به زبان ایتالیایی و در روی معادل فارسی آن قرار گرفته است. امیدوارم مفید واقع شود.

  1,000 تومان

 21. نگارش 97.01

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با آموزش ایتالیایی از منبع اسپرسو.امیدوارم مفید واقع شود.

  1,000 تومان

 22. فلش کارت ایتالیایی اسپرسو ( espresso1-lezione7)

  نگارش 97.01

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده آموزش ایتالیایی از منبع اسپرسو. در یک روی کارت عبارت به زبان ایتالیایی و در روی دیگر معنای فارسی قرار گرفته است. امیدوارم مفید واقع شود.

  1,000 تومان

 23. نگارش 97.01

  6 دریافت

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین جملات انگلیسی در رابطه با فراموش کردن. امیدوارم مفید واقع شود

  رایگان

 24. نگارش 97.01

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین اصطلاحات و عبارات در مکالمات روزمره انگلیسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  2,000 تومان

 25. مجموعه فلش کارت ۹۰۰ مکالمه انگلیسی

  نگارش 97.01

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از مکالمات به زبان انگلیسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  2,500 تومان

 26. نگارش 97.01

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین اصطلاحات مرتبط با مدیریت، تجارت، بازاریابی و اقتصاد. امیدوارم مفید واقع شود.

  3,000 تومان

 27. نگارش 97.01

  4 دریافت

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین جملات انگلیسی در رابطه با خانواده، وضعیت تأهل، سن و تولد. امیدوارم مفید واقع شود.

  رایگان

 1. نمایش فعالیت های بیشتر
×