رفتن به مطلب
دروید

  دانلود آنکی:

تمام فایل های آنکی فقط با نرم افزار آنکی قابل نمایش می باشند. آخرین نسخه بالای همین کادر قرار دارد و می توانید دریافت کنید!

کتب و جزوات دانشگاهی


زیر دسته  

کتب و جزوات مربوط به مقطع دانشگاه در این دسته به اشتراک‌ گذاشته می‌شود

هیچ فایلی در این دسته موجود نیست.

زیردسته‌ها

 1. مهندسی عمران

  فایل‌های مربوط به رشته‌ی مهندسی عمران در این دسته قرار داده می‌شود

  0
  فایل‌
 2. مهندسی کامپیوتر/IT

  فایل‌های مربوط به رشته‌ی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در این دسته قرار داده می‌شود

  0
  فایل‌
 3. 0
  فایل‌
 4. تربیت بدنی

  کتب و جزوه‌های مربوط به رشته‌ی تربیت‌بدنی در این دسته قرار داده می‌شود

  0
  فایل‌
 5. حقوق

  کتب و جزوات مربوط به رشته‌ی حقوق در این دسته قرار داده می‌شود

  0
  فایل‌
 6. پزشکی

  کتب و جزوات مربوط به گرایش های پزشکی در این دسته قرار داده می‌شود

  0
  فایل‌
 7. مدیریت و MBA

  کتب و جزوات مربوط به رشته‌های مدیریت و MBA در این دسته قرار داده می‌شود

  0
  فایل‌
 8. حسابداری

  کتب و جزوات مربوط به رشته‌‌ی حسابداری در این دسته قرار داده می‌شود

  0
  فایل‌
 9. روانشناسی

  کتب و جزوات مربوط به رشته‌‌ی روانشناسی در این دسته قرار داده می‌شود

  0
  فایل‌
 10. تاریخ

  کتب و جزوات تاریخی در این دسته قرار داده می‌شود

  0
  فایل‌
 11. فیزیک

  کتب و جزوات مربوط به دروس فیزیک دانشگاهی در این دسته قرار داده می‌شود

  0
  فایل‌
 12. عمومی

  هر کتاب و جزوه که برای عموم محصلان مناسب در این دسته قرار داده می شود

  0
  فایل‌
 13. انگلیسی

  هر کتاب و جزوه که مربوط به درس انگلیسی دانشگاه در این دسته قرار داده می شود

  0
  فایل‌
×