رفتن به مطلب

فلش کارت آموزش زبان


زیر دسته  

فلش کارت های مربوط به یادگیری زبان خارجی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

هیچ فایلی در این دسته موجود نیست.

زیردسته‌ها

 1. انگلیسی

  فایل‌های مربوط به یادگیری زبان انگلیسی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  121
  فایل‌
 2. آلمانی

  فایل‌های مربوط به یادگیری زبان آلمانی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  43
  فایل‌
 3. فرانسه

  فایل‌های مربوط به یادگیری زبان فرانسه در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  16
  فایل‌
 4. 16
  فایل‌
 5. 10
  فایل‌
 6. هلندی

  فایل‌های مربوط به یادگیری زبان هلندی در این دسته قرار داده می‌شود

  7
  فایل‌
 7. اسپرانتو

  فایل‌های مربوط به یادگیری زبان اسپرانتو در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  1
  فایل
 8. ژاپنی

  فایل‌های مربوط به یادگیری زبان ژاپنی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  1
  فایل
 9. چینی

  فایل‌های مربوط به یادگیری زبان چینی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  3
  فایل‌
 10. عربی

  فایل‌های مربوط به یادگیری زبان عربی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  10
  فایل‌
 11. اسپانیایی

  فایل‌های مربوط به یادگیری زبان اسپانیایی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  40
  فایل‌
×