رفتن به مطلب
دروید

  دانلود آنکی:

تمام فایل های آنکی فقط با نرم افزار آنکی قابل نمایش می باشند. آخرین نسخه بالای همین کادر قرار دارد و می توانید دریافت کنید!

فلش کارت آموزش زبان


زیر دسته  

فلش کارت های مربوط به یادگیری زبان خارجی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

هیچ فایلی در این دسته موجود نیست.

زیردسته‌ها

 1. آلمانی

  فایل‌های مربوط به یادگیری زبان آلمانی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  51
  فایل‌
 2. اسپانیایی

  فایل‌های مربوط به یادگیری زبان اسپانیایی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  140
  فایل‌
 3. انگلیسی

  فایل‌های مربوط به یادگیری زبان انگلیسی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  265
  فایل‌
 4. 118
  فایل‌
 5. 101
  فایل‌
 6. 104
  فایل‌
 7. 2
  فایل‌
 8. 90
  فایل‌
 9. 2
  فایل‌
 10. عربی

  فایل‌های مربوط به یادگیری زبان عربی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  121
  فایل‌
 11. فرانسه

  فایل‌های مربوط به یادگیری زبان فرانسه در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  106
  فایل‌
 12. 2
  فایل‌
 13. 2
  فایل‌
 14. هلندی

  فایل‌های مربوط به یادگیری زبان هلندی در این دسته قرار داده می‌شود

  14
  فایل‌
 15. 2
  فایل‌
 16. 2
  فایل‌
 17. چینی

  فایل‌های مربوط به یادگیری زبان چینی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  4
  فایل‌
 18. ژاپنی

  فایل‌های مربوط به یادگیری زبان ژاپنی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  91
  فایل‌
 19. 1
  فایل
 20. اسپرانتو

  فایل‌های مربوط به یادگیری زبان اسپرانتو در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  1
  فایل
×