رفتن به مطلب
دروید

  دانلود آنکی:

تمام فایل های آنکی فقط با نرم افزار آنکی قابل نمایش می باشند. آخرین نسخه بالای همین کادر قرار دارد و می توانید دریافت کنید!

کتاب‌ها و جزوات زبان


زیر دسته  

کتاب‌ها و جزوات مربوط به یادگیری زبان خارجی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

هیچ فایلی در این دسته موجود نیست.

زیردسته‌ها

 1. انگلیسی

  کتاب‌ها و جزوات مربوط به یادگیری زبان انگلیسی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  37
  فایل‌
 2. آلمانی

  کتاب‌ها و جزوات مربوط به یادگیری زبان آلمانی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  9
  فایل‌
 3. فرانسه

  کتاب‌ها و جزوات مربوط به یادگیری زبان فرانسه در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  10
  فایل‌
 4. ایتالیایی

  کتاب‌ها و جزوات مربوط به یادگیری زبان ایتالیایی

  3
  فایل‌
 5. ترکی استانبولی

  کتاب‌ها و جزوات مربوط به یادگیری زبان ترکی استانبولی

  0
  فایل‌
 6. هلندی

  کتاب‌ها و جزوات مربوط به یادگیری زبان هلندی در این دسته قرار داده می‌شود

  0
  فایل‌
×