رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.

  دانلود آنکی:

جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

تمام فلش کارتهای سایت با نرم افزار رایگان انکی اجرا می شوند. قبل از خرید هر فایلی، نرم افزار را از سایت دریافت ونصب کنید و آموزشهای لازم را در سایت مطالعه کنید!

19 فایل

 1. 3,000 تومان

  Mc ACT SAT 10

  جهت اطلاع دوستان عزیز و مشتاقان ارتقای سطح زبان انگلیسی باید عرض کنم در کمال خوشوقتی کل لغات دوره ACT SAT  را که در حدود 6000  واژه می باشد تحت عنوان Most Comprehensive SAT Word List on the Web. دانلود نموده و  از این به بعد  در ده فلش کارت به صورت جداگانه دراختیار شما قرار میگیرد امیدوارم از این لغات گرانبها ی سطح بالا بخوبی بهره لازم را ببرید.که از این به بعدبنام  Mc ACT  به شما معرفی می شود. البته این مجموعه  در یکی از وبسایتهای نیویورک  که توسط استاد راهنما و مشاوره جهت توزیع در بین دانشجویان به منزله تقویت زبان آنها و سایرین بصورت رایگان در دسترس عموم گذاشته شده بود . از پیشنهادات و نظرات شما استقبال میگردد.. با تشکر

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 2. 3,000 تومان

  Mc ACT SAT 9

  جهت اطلاع دوستان عزیز و مشتاقان ارتقای سطح زبان انگلیسی باید عرض کنم در کمال خوشوقتی کل لغات دوره ACT SAT  را که در حدود 6000  واژه می باشد تحت عنوان Most Comprehensive SAT Word List on the Web. دانلود نموده و  از این به بعد  در ده فلش کارت به صورت جداگانه دراختیار شما قرار میگیرد امیدوارم از این لغات گرانبها ی سطح بالا بخوبی بهره لازم را ببرید.که از این به بعدبنام  Mc ACT  به شما معرفی می شود. البته این مجموعه  در یکی از وبسایتهای نیویورک  که توسط استاد راهنما و مشاوره جهت توزیع در بین دانشجویان به منزله تقویت زبان آنها و سایرین بصورت رایگان در دسترس عموم گذاشته شده بود . از پیشنهادات و نظرات شما استقبال میگردد.. با تشکر

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 3. 3,000 تومان

  Mc ACT SAT 8

  جهت اطلاع دوستان عزیز و مشتاقان ارتقای سطح زبان انگلیسی باید عرض کنم در کمال خوشوقتی کل لغات دوره ACT SAT  را که در حدود 6000  واژه می باشد تحت عنوان Most Comprehensive SAT Word List on the Web. دانلود نموده و  از این به بعد  در ده فلش کارت به صورت جداگانه دراختیار شما قرار میگیرد امیدوارم از این لغات گرانبها ی سطح بالا بخوبی بهره لازم را ببرید.که از این به بعدبنام  Mc ACT  به شما معرفی می شود. البته این مجموعه  در یکی از وبسایتهای نیویورک  که توسط استاد راهنما و مشاوره جهت توزیع در بین دانشجویان به منزله تقویت زبان آنها و سایرین بصورت رایگان در دسترس عموم گذاشته شده بود . از پیشنهادات و نظرات شما استقبال میگردد.. با تشکر

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 4. 3,000 تومان

  Mc ACT SAT 7

  جهت اطلاع دوستان عزیز و مشتاقان ارتقای سطح زبان انگلیسی باید عرض کنم در کمال خوشوقتی کل لغات دوره ACT SAT  را که در حدود 6000  واژه می باشد تحت عنوان Most Comprehensive SAT Word List on the Web. دانلود نموده و  از این به بعد  در ده فلش کارت به صورت جداگانه دراختیار شما قرار میگیرد امیدوارم از این لغات گرانبها ی سطح بالا بخوبی بهره لازم را ببرید.که از این به بعدبنام  Mc ACT  به شما معرفی می شود. البته این مجموعه  در یکی از وبسایتهای نیویورک  که توسط استاد راهنما و مشاوره جهت توزیع در بین دانشجویان به منزله تقویت زبان آنها و سایرین بصورت رایگان در دسترس عموم گذاشته شده بود . از پیشنهادات و نظرات شما استقبال میگردد.. با تشکر

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 5. 3,000 تومان

  Mc ACT sat 6

  جهت اطلاع دوستان عزیز و مشتاقان ارتقای سطح زبان انگلیسی باید عرض کنم در کمال خوشوقتی کل لغات دوره ACT SAT  را که در حدود 6000  واژه می باشد تحت عنوان Most Comprehensive SAT Word List on the Web. دانلود نموده و  از این به بعد  در ده فلش کارت به صورت جداگانه دراختیار شما قرار میگیرد امیدوارم از این لغات گرانبها ی سطح بالا بخوبی بهره لازم را ببرید.که از این به بعدبنام  Mc ACT  به شما معرفی می شود. البته این مجموعه  در یکی از وبسایتهای نیویورک  که توسط استاد راهنما و مشاوره جهت توزیع در بین دانشجویان به منزله تقویت زبان آنها و سایرین بصورت رایگان در دسترس عموم گذاشته شده بود . از پیشنهادات و نظرات شما استقبال میگردد.. با تشکر

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 6. 3,000 تومان

  Mc ACT SAT 5

  جهت اطلاع دوستان عزیز و مشتاقان ارتقای سطح زبان انگلیسی باید عرض کنم در کمال خوشوقتی کل لغات دوره ACT SAT  را که در حدود 6000  واژه می باشد تحت عنوان Most Comprehensive SAT Word List on the Web. دانلود نموده و  از این به بعد  در ده فلش کارت به صورت جداگانه دراختیار شما قرار میگیرد امیدوارم از این لغات گرانبها ی سطح بالا بخوبی بهره لازم را ببرید.که از این به بعدبنام  Mc ACT  به شما معرفی می شود. البته این مجموعه  در یکی از وبسایتهای نیویورک  که توسط استاد راهنما و مشاوره جهت توزیع در بین دانشجویان به منزله تقویت زبان آنها و سایرین بصورت رایگان در دسترس عموم گذاشته شده بود . از پیشنهادات و نظرات شما استقبال میگردد.. با تشکر

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 7. 3,000 تومان

  SAT Mc ACT 4

  جهت اطلاع دوستان عزیز و مشتاقان ارتقای سطح زبان انگلیسی باید عرض کنم در کمال خوشوقتی کل لغات دوره ACT SAT  را که در حدود 6000  واژه می باشد تحت عنوان Most Comprehensive SAT Word List on the Web. دانلود نموده و  از این به بعد  در ده فلش کارت به صورت جداگانه دراختیار شما قرار میگیرد امیدوارم از این لغات گرانبها ی سطح بالا بخوبی بهره لازم را ببرید.که از این به بعدبنام  Mc ACT  به شما معرفی می شود. البته این مجموعه  در یکی از وبسایتهای نیویورک  که توسط استاد راهنما و مشاوره جهت توزیع در بین دانشجویان به منزله تقویت زبان آنها و سایرین بصورت رایگان در دسترس عموم گذاشته شده بود . از پیشنهادات و نظرات شما استقبال میگردد.. با تشکر

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 8. 3,000 تومان

  SAT Mc ACT 3

  جهت اطلاع دوستان عزیز و مشتاقان ارتقای سطح زبان انگلیسی باید عرض کنم در کمال خوشوقتی کل لغات دوره ACT SAT  را که در حدود 6000  واژه می باشد تحت عنوان Most Comprehensive SAT Word List on the Web. دانلود نموده و  از این به بعد  در ده فلش کارت به صورت جداگانه دراختیار شما قرار میگیرد امیدوارم از این لغات گرانبها ی سطح بالا بخوبی بهره لازم را ببرید.که از این به بعدبنام  Mc ACT  به شما معرفی می شود. البته این مجموعه  در یکی از وبسایتهای نیویورک  که توسط استاد راهنما و مشاوره جهت توزیع در بین دانشجویان به منزله تقویت زبان آنها و سایرین بصورت رایگان در دسترس عموم گذاشته شده بود . از پیشنهادات و نظرات شما استقبال میگردد.. با تشکر

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 9. 3,000 تومان

  SAT Mc ACT two

  جهت اطلاع دوستان عزیز و مشتاقان ارتقای سطح زبان انگلیسی باید عرض کنم در کمال خوشوقتی کل لغات دوره ACT SAT  را که در حدود 6000  واژه می باشد تحت عنوان Most Comprehensive SAT Word List on the Web. دانلود نموده و  از این به بعد  در ده فلش کارت به صورت جداگانه دراختیار شما قرار میگیرد امیدوارم از این لغات گرانبها ی سطح بالا بخوبی بهره لازم را ببرید.که از این به بعدبنام  Mc ACT  به شما معرفی می شود. البته این مجموعه  در یکی از وبسایتهای نیویورک  که توسط استاد راهنما و مشاوره جهت توزیع در بین دانشجویان به منزله تقویت زبان آنها و سایرین بصورت رایگان در دسترس عموم گذاشته شده بود . از پیشنهادات و نظرات شما استقبال میگردد.. با تشکر

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 10. 3,000 تومان

  SAT Mc ACT one

  جهت اطلاع دوستان عزیز و مشتاقان ارتقای سطح زبان انگلیسی باید عرض کنم در کمال خوشوقتی کل لغات دوره ACT SAT  را که در حدود 6000  واژه می باشد تحت عنوان Most Comprehensive SAT Word List on the Web. دانلود نموده و  از این به بعد  در ده فلش کارت به صورت جداگانه دراختیار شما قرار میگیرد امیدوارم از این لغات گرانبها ی سطح بالا بخوبی بهره لازم را ببرید.که از این به بعدبنام  Mc ACT  به شما معرفی می شود. البته این مجموعه  در یکی از وبسایتهای نیویورک  که توسط استاد راهنما و مشاوره جهت توزیع در بین دانشجویان به منزله تقویت زبان آنها و سایرین بصورت رایگان در دسترس عموم گذاشته شده بود . از پیشنهادات و نظرات شما استقبال میگردد.. با تشکر

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 11. 1,500 تومان

  ACT SAT THREE

  بخش سوم ACT  : چهار صد واژه دیگر از سری ACT  که با استفاده از TTS صدا گذاری شده برای همه موارد یعنی کلمه و مثالها و معنی انگلیسی واژه، پس کاملا مانند حالت یک گوینده در تمام قسمتهای لغت یاری رسان و آشناگر  و راهنما ست که برای تلفظ صحیح  کلمات و جملات یاور شما  می باشد با گوش کردن به تلفظ کلمات و جملات فراموش نکنید که همچنان شنوایی شما در ادای جملات که  حتمن تکرار خواهید کرد دستیارتان خواهدبود تا بهتر به شنیدن انگلیسی عادت کنید . با آرزوی موفقیت هر چه بیشتر شما مشتاقان یادگیری زبان اینجانب  هم منتظر دیدگاه شما و نظرات شما هستم .
  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  2 دیدگاه

  بروزرسانی

 12. 1,000 تومان

  ACT SAT FOUR

  268 واژه دیگر از سری ACT  که با استفاده از TTS صدا گذاری شده برای همه موارد یعنی کلمه و مثالها و معنی انگلیسی واژه، پس کاملا مانند حالت یک گوینده در تمام قسمتهای لغت یاری رسان و آشناگر  و راهنما ست که برای تلفظ صحیح  کلمات و جملات یاور شما  می باشد با گوش کردن به تلفظ کلمات و جملات فراموش نکنید که همچنان شنوایی شما در ادای جملات که  حتمن تکرار خواهید کرد دستیارتان خواهدبود تا بهتر به شنیدن انگلیسی عادت کنید . با آرزوی موفقیت هر چه بیشتر شما مشتاقان یادگیری زبان اینجانب  هم منتظر دیدگاه شما و نظرات شما هستم .

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 13. 1,500 تومان

  ACT SAT TOW

  چهار صد واژه دیگر از سری ACT  که با استفاده از TTS صدا گذاری شده برای همه موارد یعنی کلمه و مثالها و معنی انگلیسی واژه پس کاملا مانند حالت یک گوینده در تمام قسمتهای لغت یاری رسان و آشناگر  و راهنما ست برای تلفظ صحیح  کلمات و جملات   می باشد با گوش کردن به تلفظ کلمات و جملات فراموش نکنید که همچنان شنوایی شما در ادای جملات که  حتمن تکرار خواهید کرد کمکتان خواهد کرد تا بهتر به شنیدن انگلیسی عادت کنید . با آرزوی موفقیت هر چه بیشتر شما مشتاقان یادگیری زبان اینجانب  هم منتظر دیدگاه شما و نظرات شما هستم .

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 14. 1,500 تومان

  ACT SAT ONE

  مجموعه دیگری از ACT SAT  که اینک بخش اول آن که 400 واژه آنرا شامل میشود در دسترس دوستداران و دانشجویان عزیز قرار گرفت با همان شیوه تمرین چهار توانایی که قبلا عرض کردم امیدوارم مثمر ثمر بوده و ازش استفاده ببرید . من همچنان منتظر پیشنهاد و دیدگاههای زبان دوستان گرامی هستم .

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 15. 1,500 تومان

  SAT Most important Word list

  این مجموعه لغات شامل لغات پر مصرف و با اهمیت سری SAT ACT می باشد که مشتمل است بر 500 واژه امیدوارم ازش استفاده کرده و به همین روش جدید اخیر سری SAT  آنرا تهیه کرده ام دوستان در این روش سعی کردم  هم تلفظ لغات و هم معنی انگلیسی و حتی دسته لغات را هم توسط TTS صوت دار نمایم تا مشکلی در تلفظ براتون پیش نیاید و در قرائت انگلیسی هم پیشرفت چشمگیری داشته باشید مطمئن  هستم بعد از مدتی زبان انگلیسی خیلی براتون ملموس تر شده و پیشرفت خوبی خواهید داشت با امید موفقیت همراهان - متشکرم

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 16. رایگان

  SAT Challenging 2 Word List

  این فلش کارت از بقیه Challenging  که کمی بالاتر از 100 لغت می باشد این سری لغات از Basic کمی واژه های سخت تری را شامل میشود امیدوارم مقبول دوستاران زبان قرار گرفته خودشان را در این نوع لغات هم   امتحان کنند من هم سعی کردم کمی تغییر در نوحه ارائه فلش کارت داده باشم امتحانش کنید ضرر ندارد. با تشکر

  0 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 17. 1,000 تومان

  SAT Challenging 1 Word List

  ACT sat 1  بیش از 270 واژه می باشد و ACT sat 2 هم بیش از 300 واژه است. SAT Challenging 1  این فلش کارت هم 290 واژه می باشد.
   
  Sat  ACT سری دیگری از لغات انگلیسی می باشد که  بخش مقدماتی آنرا بنام Basic ACT SAT  حتی به صورت دلخواه دانش آموزان دبیرستانی الزاما به دلیل نیاز به دایره لغات بیشتر جهت ورود به دانشگاه مطالعه نموده و در دانشگاه در سطح Advance  هم یادگیری آن ادامه می یابد بنده نیز تصمیم گرفتم که آنها را بصورت فلش کارت در اختیار خواستاران مطالعه بیشتر انگلیسی قرار دهم و جهت معرفی بیشتر نیز مطلبی از یکی از وبسایتهای ارائه دهنده آنرا برای دوستداران زبان و همراهان خود در اینجا بیاورم به امید اینکه مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
  The app integrates a proven common SAT ACT word list with modern information technology; and let students prepare SAT ACT test through any devices: smart phone, tablet, or desktop. It's safe and green, doesn't ask anyone to sign on or offer personal data. Powered by modern information, education, and media resource, the app helps thousands of students to improve SAT ACT vocabulary level successfully. 
  As we known, SAT ACT vocabulary usually has 3000-4000 words. The 1000 basic word list is a set of common words. High school students should master them completely before college admission examines. For some who have further pursue, 2000 SAT ACT Flash Cards are a good option to succeed
  ترجمه مطلب از گوگل و بدون دستکاری هم قابل استفاده می باشد :
  این برنامه ادغام یک لیست معتبر SAT ACT با تکنولوژی اطلاعات مدرن است. و اجازه دهید دانش آموزان آزمون SAT ACT را از طریق هر وسیله ای انجام دهند: تلفن هوشمند، رایانه لوحی یا دسکتاپ. این امن و سبز است، از هیچ کسی نمی خواهد برای ورود به سیستم یا ارائه اطلاعات شخصی ارائه دهد. این برنامه با استفاده از اطلاعات مدرن، آموزش و پرورش و منابع رسانه ای، این برنامه به هزاران دانش آموز کمک می کند تا با بهبود سطح واژگان SAT ACT پیشرفت کنند.
  همانطور که شناخته شد، واژگان SAT ACT معمولا 3000-4000 کلمه دارد. فهرست 1000 کلمه اساسی مجموعه ای از کلمات رایج است. دانش آموزان دبیرستان باید قبل از پذیرش کالج به طور کامل آنها را به کار گیرند. برای برخی از افرادی که دنبالشون هستند، 2000 کارت SAT ACT فلش گزینه خوبی برای موفقیت هستند.

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 18. 1,000 تومان

  Basic SAT ACT 2 words

  Sat  ACT  سری دیگری از لغات انگلیسی می باشد که  بخش مقدماتی آنرا بنام Basic ACT SAT  حتی به صورت دلخواه دانش آموزان دبیرستانی الزاما به دلیل نیاز به دایره لغات بیشتر جهت ورود به دانشگاه مطالعه نموده و در دانشگاه در سطح Advance  هم یادگیری آن ادامه می یابد بنده نیز تصمیم گرفتم که آنها را بصورت فلش کارت در اختیار خواستاران مطالعه بیشتر انگلیسی قرار دهم و جهت معرفی بیشتر نیز مطلبی از یکی از وبسایتهای ارائه دهنده آنرا برای دوستداران زبان و همراهان خود در اینجا بیاورم به امید اینکه مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
  The app integrates a proven common SAT ACT word list with modern information technology; and let students prepare SAT ACT test through any devices: smart phone, tablet, or desktop. It's safe and green, doesn't ask anyone to sign on or offer personal data. Powered by modern information, education, and media resource, the app helps thousands of students to improve SAT ACT vocabulary level successfully. 
  As we known, SAT ACT vocabulary usually has 3000-4000 words. The 1000 basic word list is a set of common words. High school students should master them completely before college admission examines. For some who have further pursue, 2000 SAT ACT Flash Cards are a good option to succeed
  ترجمه مطلب از گوگل و بدون دستکاری هم قابل استفاده می باشد :
  این برنامه ادغام یک لیست معتبر SAT ACT با تکنولوژی اطلاعات مدرن است. و اجازه دهید دانش آموزان آزمون SAT ACT را از طریق هر وسیله ای انجام دهند: تلفن هوشمند، رایانه لوحی یا دسکتاپ. این امن و سبز است، از هیچ کسی نمی خواهد برای ورود به سیستم یا ارائه اطلاعات شخصی ارائه دهد. این برنامه با استفاده از اطلاعات مدرن، آموزش و پرورش و منابع رسانه ای، این برنامه به هزاران دانش آموز کمک می کند تا با بهبود سطح واژگان SAT ACT پیشرفت کنند.
  همانطور که شناخته شد، واژگان SAT ACT معمولا 3000-4000 کلمه دارد. فهرست 1000 کلمه اساسی مجموعه ای از کلمات رایج است. دانش آموزان دبیرستان باید قبل از پذیرش کالج به طور کامل آنها را به کار گیرند. برای برخی از افرادی که دنبالشون هستند، 2000 کارت SAT ACT فلش گزینه خوبی برای موفقیت هستند.

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 19. 1,000 تومان

  Basic SAT ACT 1 words

  ACT sat 1  بیش از 270 واژه می باشد و ACT sat 2 هم بیش از 300 واژه است.
  Sat  ACT سری دیگری از لغات انگلیسی می باشد که  بخش مقدماتی آنرا بنام Basic ACT SAT  حتی به صورت دلخواه دانش آموزان دبیرستانی الزاما به دلیل نیاز به دایره لغات بیشتر جهت ورود به دانشگاه مطالعه نموده و در دانشگاه در سطح Advance  هم یادگیری آن ادامه می یابد بنده نیز تصمیم گرفتم که آنها را بصورت فلش کارت در اختیار خواستاران مطالعه بیشتر انگلیسی قرار دهم و جهت معرفی بیشتر نیز مطلبی از یکی از وبسایتهای ارائه دهنده آنرا برای دوستداران زبان و همراهان خود در اینجا بیاورم به امید اینکه مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
  The app integrates a proven common SAT ACT word list with modern information technology; and let students prepare SAT ACT test through any devices: smart phone, tablet, or desktop. It's safe and green, doesn't ask anyone to sign on or offer personal data. Powered by modern information, education, and media resource, the app helps thousands of students to improve SAT ACT vocabulary level successfully. 
  As we known, SAT ACT vocabulary usually has 3000-4000 words. The 1000 basic word list is a set of common words. High school students should master them completely before college admission examines. For some who have further pursue, 2000 SAT ACT Flash Cards are a good option to succeed
  ترجمه مطلب از گوگل و بدون دستکاری هم قابل استفاده می باشد :
  این برنامه ادغام یک لیست معتبر SAT ACT با تکنولوژی اطلاعات مدرن است. و اجازه دهید دانش آموزان آزمون SAT ACT را از طریق هر وسیله ای انجام دهند: تلفن هوشمند، رایانه لوحی یا دسکتاپ. این امن و سبز است، از هیچ کسی نمی خواهد برای ورود به سیستم یا ارائه اطلاعات شخصی ارائه دهد. این برنامه با استفاده از اطلاعات مدرن، آموزش و پرورش و منابع رسانه ای، این برنامه به هزاران دانش آموز کمک می کند تا با بهبود سطح واژگان SAT ACT پیشرفت کنند.
  همانطور که شناخته شد، واژگان SAT ACT معمولا 3000-4000 کلمه دارد. فهرست 1000 کلمه اساسی مجموعه ای از کلمات رایج است. دانش آموزان دبیرستان باید قبل از پذیرش کالج به طور کامل آنها را به کار گیرند. برای برخی از افرادی که دنبالشون هستند، 2000 کارت SAT ACT فلش گزینه خوبی برای موفقیت هستند.

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

×
×
 • جدید...