رفتن به مطلب
دروید

    دانلود آنکی:

تمام فایل های آنکی فقط با نرم افزار آنکی قابل نمایش می باشند. آخرین نسخه بالای همین کادر قرار دارد و می توانید دریافت کنید!

Menschen A1.2

کل واژگان کتاب آموزش زبان آلمانی منشن  Menschen A1.2  سطر به سطر به همراه آرتیکل اسامی و شکل جمع  به صورت درس به درس در این بسته ها گنجانده شده است. 
با توجه به تجربه یادگیری سه زبان مختلفی که داشتم, بر روی کارتها معنای فارسی و بر پشت کارتها معنای آلمانی را درج کرده ام.
به منظور ارزیابی بهتر قبل از خرید, به فایل دمو رایگان مراجعه فرمایید.
به منظور یادگیری درس به درس این مراحل را انجام دهید: custom study> limit to particular tags

a1.2.jpg

×