رفتن به مطلب
دروید

  دانلود آنکی:

تمام فایل های آنکی فقط با نرم افزار آنکی قابل نمایش می باشند. آخرین نسخه بالای همین کادر قرار دارد و می توانید دریافت کنید!

فلش کارت متفرقه


زیر دسته  

فلش کارت‌ها در این دسته قرار داده می‌شوند

هیچ فایلی در این دسته موجود نیست.

زیردسته‌ها

 1. آناتومی

  فلش کارت های مربوط به آناتومی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  9
  فایل‌
 2. زیست شناسی

  فلش کارت های مربوط به زیست شناسی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  4
  فایل‌
 3. شیمی

  فلش کارت های مربوط به شیمی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  5
  فایل‌
 4. جغرافیا

  فلش کارت های مربوط به جغرافیا در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  5
  فایل‌
 5. قانون

  فلش کارت های مربوط به قانون در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  0
  فایل‌
 6. موسیقی

  فلش کارت های مربوط به موسیقی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  2
  فایل‌
 7. فیزیک

  فلش کارت های مربوط به فیزیک در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  2
  فایل‌
 8. آسیب شناسی

  فلش کارت های مربوط به آسیب شناسی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  0
  فایل‌
 9. ریاضی

  فلش کارت های مربوط به ریاضی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  9
  فایل‌
 10. ادبیات

  فلش کارت های مربوط به ادبیات در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  17
  فایل‌
 11. نجوم

  فلش کارت های مربوط به علم نجوم در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

  5
  فایل‌
×