رفتن به مطلب
دروید

  دانلود آنکی:

تمام فایل های آنکی فقط با نرم افزار آنکی قابل نمایش می باشند. آخرین نسخه بالای همین کادر قرار دارد و می توانید دریافت کنید!

Mohamad a.b.

مشارکت کننده
 • تعداد ارسال ها

  19
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  8

فایل ارسال شده توسط Mohamad a.b.

 1. رایگان

  واژگان عربی پیش انسانی نظام قدیم

  313 کارت
  واژگان انتهای هر درس کتاب سال پیش دانشگاهی عربی پیش‌دانشگاهی نظام قدیم

  17 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 2. رایگان

  آنیون و کاتیون شیمی داروگ

  82 یادداشت 
  164 کارت
  نام و فرمول شیمیایی آنیون و کاتیون های مورد مطالعه در متوسطه و کنکور مورد سوال قرار می‌گیرند.
   

  12 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 3. رایگان

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 4. رایگان

  واژگان زبان فارسی پیش‌دانشگاهی عمومی نظام قدیم

  واژگان انتهای کتاب زبان و ادبیات فارسی سال چهارم دبیرستان(پیش دانشگاهی) ویژۀ رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی
  تعداد کارت‌ها: 132
  تعداد یادداشت‌ها: 132

  4 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 5. رایگان

  واژگان ادبیات سوم دبیرستان ریاضی و تجربی نظام قدیم

  واژگان انتهای کتاب ادبیات سوم دبیرستان ویژۀ داوطلبان رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی نظام قدیم
  تعداد یادداشت: 214
  تعداد کارت: 216

  13 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 6. رایگان

  واژگان ادبیات سال سوم دبیرستان نظام قدیم،ویژۀ انسانی

  واژگان ادبیات کتاب ادبیات فارسی سال سوم دبیرستان ویژۀ رشتۀ انسانی
  تعداد کارت: 370
  کاری از مؤسسۀ آموزشی داروگ
  t.me/DArvag_consultation
  instagram: DArvagconsultation

  27 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 7. رایگان

  واژگان ادبیات دوم دبیرستان نظام قدیم، ریاضی، تجربی، انسانی

  لغات انتهای کتاب ادبیات فارسی سال دوم دبیرستان عمومی، ویژۀ رشتۀ ریاضی و تجربی و انسانی
  تعداد یادداشت ها: 183
  تعداد کارت ها: 183

  کاری از مؤسسۀ آموزشی داروگ
  t.me/DArvag_consultation
  instagram: DArvagconsultation

  1 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 8. 1,000 تومان

  لغات انتهای کتاب فارسی سال یازدهم، ویژۀ رشتۀ ریاضی و تجربی و انسانی

  لغات انتهای کتاب فارسی سال یازدهم، ویژۀ رشتۀ ریاضی و تجربی و انسانی
  کد کتاب: 110201
  کاری از مؤسسۀ آموزشی داروگ
  t.me/DArvag_consultation
  instagram: DArvagconsultation

  2 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 9. 1,000 تومان

  لغات انتهای هر درس عربی سال دوازدهم انسانی 112207

  لغات انتهای هر درس عربی سال دوازدهم انسانی 112207 

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 10. 1,000 تومان

  لغات انتهای هر درس عربی سال دوازدهم ریاضی و تجربی 112206

  لغات انتهای هر درس عربی سال دوازدهم ریاضی و تجربی 112206

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 11. 1,000 تومان

  لغات انتهای هر درس عربی سال یازدهم انسانی 111207

  لغات انتهای هر درس عربی سال یازدهم انسانی 111207 

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 12. 1,000 تومان

  لغات انتهای هر درس عربی سال دهم ریاضی و تجربی 110206

  لغات انتهای هر درس عربی سال دهم ریاضی  و تجربی 110206

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 13. 1,000 تومان

  لغات انتهای هر درس عربی سال یازدهم ریاضی و تجربی 111206

  لغات انتهای هر درس عربی سال یازدهم ریاضی و تجربی 111206

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 14. 1,000 تومان

  لغات انتهای هر درس عربی سال دهم انسانی 110207

  لغات انتهای هر درس عربی سال دهم انسانی 110207

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 15. 1,000 تومان

  لیست افعال بی قاعده در زبان متوسطۀ دوم

  Irregular verbs - base form- past simple - past participle
  لیست افعال بی قاعده ، مصدر فعل، شکل ماضی و همچنین صفت مفعولی آن
  کاری از مؤسسۀ آموزشی داروگ
  t.me/DArvag_consultation
  instagram: DArvagconsultation

  1 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 16. 1,000 تومان

  لغات انتهای کتاب زبان سال‌های 10، 11و 12 متوسطۀ دوم

  لغات جدید 10 درس زبان های سال دهم، یازدهم و دوازدهم که در قسمت New Words نوشته شده اند
  کد کتاب زبان دهم: 110230
  کد کتاب زبان یازدهم: 111237
  کد کتاب زبان دوازدهم: 112230
  کاری از مؤسسۀ آموزشی داروگ
  t.me/DArvag_consultation
  instagram: DArvagconsultation

  1 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 17. 1,000 تومان

  لغات انتهای کتاب فارسی سال دوازدهم، ویژۀ رشتۀ ریاضی و تجربی و انسانی

  لغات انتهای کتاب فارسی سال دوازدهم،  ویژۀ رشتۀ ریاضی و تجربی و انسانی
  کد کتاب: 112201
  کاری از مؤسسۀ آموزشی داروگ
  t.me/DArvag_consultation
  instagram: DArvagconsultation
   

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 18. 1,000 تومان

  لغات انتهای کتاب فارسی سال دهم، ویژۀ رشتۀ ریاضی و تجربی و انسانی

  لغات انتهای کتاب فارسی سال دهم، ویژۀ رشتۀ ریاضی و تجربی و انسانی
  کد کتاب: 110201
  کاری از مؤسسۀ آموزشی داروگ
  t.me/DArvag_consultation
  instagram: DArvagconsultation

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

×