رفتن به مطلب
دروید

  دانلود آنکی:

تمام فایل های آنکی فقط با نرم افزار آنکی قابل نمایش می باشند. آخرین نسخه بالای همین کادر قرار دارد و می توانید دریافت کنید!

فایل‌های دانشگاهی


زیر دسته  

فایل‌های مربوط به مقطع دانشگاه در این دسته به اشتراک‌ گذاشته می‌شود

هیچ فایلی در این دسته موجود نیست.

زیردسته‌ها

 1. مهندسی عمران

  فایل‌های مربوط به رشته‌ی مهندسی عمران در این دسته قرار داده می‌شود

  3
  فایل‌
 2. مهندسی کامپیوتر/IT

  فایل‌های مربوط به رشته‌ی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در این دسته قرار داده می‌شود

  4
  فایل‌
 3. 7
  فایل‌
 4. تربیت بدنی

  فایل های مربوط به رشته‌ی تربیت‌بدنی در این دسته قرار داده می‌شود

  0
  فایل‌
 5. حقوق

  فایل‌های مربوط به رشته‌ی حقوق در این دسته قرار داده می‌شود

  2
  فایل‌
 6. پزشکی

  فایل‌های مربوط به گرایش های پزشکی در این دسته قرار داده می‌شود

  56
  فایل‌
 7. مدیریت و MBA

  فایل‌های مربوط به رشته‌های مدیریت و MBA در این دسته قرار داده می‌شود

  19
  فایل‌
 8. حسابداری

  فایل‌های مربوط به رشته‌‌ی حسابداری در این دسته قرار داده می‌شود

  3
  فایل‌
 9. روانشناسی

  فایل‌های مربوط به رشته‌‌ی روانشناسی در این دسته قرار داده می‌شود

  24
  فایل‌
 10. تاریخ

  فایل‌های مربوط به دروس تاریخ در این دسته قرار داده می‌شود

  20
  فایل‌
 11. فیزیک

  فایل‌های مربوط به دروس فیزیک دانشگاهی در این دسته قرار داده می‌شود

  3
  فایل‌
 12. عمومی

  هر فایلی که برای عموم محصلان مناسب در این دسته قرار داده می شود

  2
  فایل‌
 13. انگلیسی

  هر فایلی که مربوط به درس انگلیسی دانشگاه در این دسته قرار داده می شود

  17
  فایل‌
 14. صنایع غذایی

  هر فایلی که مربوط به رشته صنایع غذایی دانشگاه در این دسته قرار داده می شود

  1
  فایل
 15. معماری

  فایل‌های مربوط به رشته‌ی مهندسی معماری در این دسته قرار داده می‌شود

  8
  فایل‌
 16. شیمی

  فایل‌های مربوط به دروس شیمی دانشگاهی در این دسته قرار داده می‌شود

  2
  فایل‌
×