رفتن به مطلب
دروید

  دانلود آنکی:

تمام فایل های آنکی فقط با نرم افزار آنکی قابل نمایش می باشند. آخرین نسخه بالای همین کادر قرار دارد و می توانید دریافت کنید!

دوره دوم آموزش متوسطه(دبیرستان)


زیر دسته  

فایل‌های مربوط به مقطع دبیرستان در این دسته قرار داده می‌شود

هیچ فایلی در این دسته موجود نیست.

زیردسته‌ها

 1. ادبیات

  فایل‌های مربوط به درس ادبیات در این دسته قرار داده می‌شود

  14
  فایل‌
 2. شیمی

  فایل‌های مربوط به درس شیمی در این دسته قرار داده می‌شود

  14
  فایل‌
 3. 9
  فایل‌
 4. فیزیک

  فایل‌های مربوط به فیزیک دوره‌ی دبیرستان در این دسته قرار داده می‌شود

  6
  فایل‌
 5. عربی

  فایل‌های مربوط به درس عربی در این دسته قرار داده می‌شود

  5
  فایل‌
 6. انگلیسی

  فایل‌های مربوط به درس انگلیسی در این دسته قرار داده می‌شود

  5
  فایل‌
 7. دین و زندگی

  فایل‌های مربوط به درس دین و زندگی در این دسته قرار داده می‌شود

  3
  فایل‌
 8. ریاضی

  فایل‌های مربوط به ریاضی دوره‌ی دبیرستان در این دسته قرار داده می‌شود

  2
  فایل‌
 9. زمین شناسی

  فایل‌های مربوط به زمین شناسی دوره‌ی دبیرستان در این دسته قرار داده می‌شود

  2
  فایل‌
 10. هندسه و هندسه تحلیلی

  فایل‌های مربوط به دروس هندسه دوره‌ی دبیرستان در این دسته قرار داده می‌شود

  1
  فایل
 11. فلسفه و منطق

  فایل‌های مربوط به دروس فلسفه و منطق دوره‌ی دبیرستان در این دسته قرار داده می‌شود

  1
  فایل
×