رفتن به مطلب

آلمانی

فایل‌های مربوط به یادگیری زبان آلمانی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

43 فایل

 1. رایگان

  فلش کارت کتاب Menschen A1.1(Modul 06 Teil 01 to 02)

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده آلمانی به فارسی از منبع منشن A1.1. امیدوارم مفید واقع شود

  7 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 2. 1,000 تومان

  فلش کارت کتاب Menschen A1.1(Modul 05 Teil 01 to 05)

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده آلمانی به فارسی. منبع: Menschen A1.1
  امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 3. 1,000 تومان

  فلش کارت کتاب Menschen A1.1(Modul 04 Teil 01 to 04)

  فلش کارت آموزش زبان آلمانی توسط کتاب Menschen A1.1.امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 4. 1,000 تومان

  فلش کارت کتاب Menschen A1.1(Modul 03 Teil 01 to 05)

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با آموزش زبان آلمانی.
  منبع: Menschen A1.1
  امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 5. 1,000 تومان

  فلش کارت کتاب Menschen A1.1(Modul 02 Teil 01 to 05)

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اموزش زبان المانی از منبع Menschen A1.1. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 6. 1,000 تومان

  فلش کارت کتاب Menschen A1.1 ( Modul 01 Teil 01 to 06)

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با آموزش زبان آلمانی از منبع منشن A1.1.امیدوارم مفید واقع شود.
   

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 7. رایگان

  فلش کارت آموزش آلمانی - Menschen A1.1 - lektion 4

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با آموزش زبان آلمانی از منبع Menschen A1.1. امیدوارم مفید واقع شود.

  3 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 8. 1,000 تومان

  فلش کارت آموزش آلمانی - Menschen A1.1 - lektion 3

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با آموزش زبان آلمانی از منبع Menschen A1.1. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 9. 1,000 تومان

  فلش کارت آموزش آلمانی - Menschen A1.1 - lektion 2

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با آموزش زبان آلمانی از منبع Menschen. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 10. 1,000 تومان

  فلش کارت آموزش آلمانی - Menschen A1.1- lektion 1

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با آموزش زبان آلمانی از منبع Menschen A1.1 . امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 11. 1,000 تومان

  فلش کارت افعال المانی به فارسی

  فلش کارت 160 فعل پرکاربرد المانی به فارسی

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   المانی به فارسی
 12. 2,000 تومان

  فلش کارت ایرانی به المانی

  فلش کارت 100 جمله ضروری ایرانی به المانی

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   ایرانی به المانی
 13. 1,500 تومان

  فلش کارت اسم های آلمانی

  این فایل مربوط یادگیری اسم های آلمانی است.
   

  1 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   المانی به فارسی
 14. رایگان

  فلش کارت نام رنگها در زبان آلمانی

  مجموعه‌ای گردآوری شده از نام رنگها در زبان آلمانی.امیدوارم مفید واقع شود.

  20 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 15. رایگان

  فلش کارت مشاغل در زبان آلمانی

  مجموعه‌ای گردآوری شده از نام مشاغل در زبان المانی.امیدوارم مفید واقع شود.

  18 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 16. رایگان

  فلش کارت وسایل شخصی در آلمانی

  مجموعه فلش کارتی در رابطه با اسامی و اصطلاحات مربوط به وسایل شخصی در زبان آلمانی. امیدوارم مفید واقع شود.

  17 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 17. رایگان

  فلش کارت اسامی خانواده در آلمانی

  مجموعه‌ای گردآوری شده از اسامی و اصطلاحات مربوط به خانواده در زبان آلمانی. امیدوارم مفید واقع شود.
   

  16 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 18. رایگان

  فلش کارت نوشت افزار در زبان آلمانی

  در این مجموعه اسامی وسایل نوشت‌افزاری در زبان آلمانی گردآوری شده است. امیدوارم مفید واقع شود.

  14 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 19. رایگان

  فلش کارت میوه و سبزیجات در آلمانی

  مجموعه ای گردآوری شده از نام میوه‌ها و سبزیجات در زبان آلمانی. امیدوارم که مفید واقع شود.

  17 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 20. 2,700 تومان

  فلش کارت اسامی در زبان آلمانی

  در این مجموعه تعداد زیادی از اسامی پرکاربرد در زبان آلمانی گردآوری شده است. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 21. رایگان

  فلش کارت جهت ها در زبان آلمانی

  در این مجموعه نام جهت های جغرافیایی به زبان آلمانی گردآوری شده است. در یک روی کارت جهت در زبان آلمانی و در روی دیگر آن ترجمه فارسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  17 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 22. رایگان

  فلش کارت کارهای منزل در زبان آلمانی

  در این مجموعه عبارتهای مربوط به انجام کارهای منزل در زبان آلمانی گردآوری شده است. در یک روی کارت عبارت آلمانی و در روی دیگر آن ترجمه فارسی قرار گرفته است. امیدوارم مفید واقع شود.

  15 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 23. رایگان

  فلش کارت پوشاک در زبان آلمانی

  در این مجموعه نام پوشاک(پیراهن و ...) در زبان آلمانی گردآوری شده است. نام آلمانی در یک روی کارت و ترجمه فارسی در روی دیگر. امیدوارم مفید واقع شود.

  12 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 24. رایگان

  فلش کارت نام اعضای بدن در زبان آلمانی

  در این مجموعه فلش کارت نام اعضای بدن به زبان آلمانی گردآوری شده است. در یک روی کارت نام عضو به زبان آلمانی و در روی دیگر آن ترجمه فارسی قرار گرفته است. امیدوارم مفید واقع شود.

  35 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - فارسی
 25. 1,000 تومان

  فلش کارت گذشته افعال پرکاربرد آلمانی

  در این مجموعه شکل گذشته افعال پرکاربرد آلمانی گردآوری شده است. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   آلمانی - آلمانی
×