رفتن به مطلب

انگلیسی

فایل‌های مربوط به یادگیری زبان انگلیسی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

121 فایل

 1. 4,300 تومان

  فلش کارت اصطلاحات عمومی علمی-مهندسی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از اصطلاحات عمومی عملی-مهندسی در زبان انگلیسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 2. 10,000 تومان

  فلش کارت اصطلاحات پرکاربرد مهندسی صنایع

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی در رابطه با مهندسی صنعتی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 3. 10,000 تومان

  فلش کارت اصطلاحات علم های شناختی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی در رابطه با علم های شناختی مانند روانشناسی و ... .امیدوارم مفید واقع شود.

  1 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 4. 6,300 تومان

  فلش کارت اصطلاحات قانونی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین اصطلاحات قانونی در زبان انگلیسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 5. رایگان

  فلش کارت واژه نامه اصطلاحات حمل و نقل

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده به صورت واژه نامه از اصطلاحات پرکاربرد در زبان انگلیسی و در رابطه با حمل و نقل و اداره امور دریایی. امیدوارم مفید واقع شود.

  3 دریافت

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی
 6. رایگان

  فلش کارت بنادر کانتینر جهان

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده به زبان انگلیسی در رابطه با مهم ترین بنادر کانتینری جهان. امیدوارم مفید واقع شود.

  2 دریافت

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی
 7. رایگان

  فلش کارت کالاهای حمل و نقل

  فلش کارت گردآوری شده از نام مهم ترین کالاهایی که در حمل و نقل‌ها در زبان انگلیسی استفاده می شود. امیدوارم مفید واقع شود.

  5 دریافت

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 8. 1,000 تومان

  فلش کارت اختصارات حمل و نقل

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از اختصاراتی که در زمینه حمل و نقل به زبان انگلیسی استفاده می شود. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی
 9. 3,000 تومان

  فلش کارت اصطلاحات ورزشی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اصطلاحات ورزشی در زبان انگلیسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 10. 3,700 تومان

  فلش کارت اصطلاحات نساجی و فرش

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اصطلاحات مربوط به صنعت نساجی و فرش در زبان انگلیسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 11. 5,300 تومان

  فلش کارت اصطلاحات سیاسی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اصطلاحات سیاسی در زبان انگلیسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 12. 1,000 تومان

  فلش کارت اختصارات در بازرگانی و تجارت

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اختصارات استفاده شده در بازرگانی و تجارت در زبان انگلیسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی
 13. رایگان

  فلش کارت کدهای IATA فرودگاه های برتر جهان

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با کدهای IATA برای ۳۰ فرودگاه برتر جهان. امیدوارم مفید واقع شود.

  1 دریافت

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی
 14. 2,300 تومان

  فلش کارت اصطلاحات بیمه در انگلیسی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اصطلاحات بیمه در زبان انگلیسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 15. 1,000 تومان

  فلش کارت انگلیسی برای امور بانکی و مالی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از اصطلاحات انگلیسی در رابطه با امور مالی و بانکی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 16. 1,500 تومان

  فلش کارت مترادف ها در مکاتبات تجاری

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با مترادف‌ها در نامه های اداری و تجاری. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی
 17. 5,100 تومان

  فلش کارت اصطلاحات ادبی در انگلیسی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اصطلاحات ادبی در زبان انگلیسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 18. رایگان

  فلش کارت نکات تلفظ انگلیسی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با نکات تلفظ در زبان انگلیسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  19 دریافت

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
 19. رایگان

  فلش کارت جملات پرکاربرد انگلیسی - فراموش کردن

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین جملات انگلیسی در رابطه با فراموش کردن. امیدوارم مفید واقع شود

  21 دریافت

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 20. 6,000 تومان

  فلش کارت عبارات پرکاربرد در مکالمات روزمره انگلیسی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین اصطلاحات و عبارات در مکالمات روزمره انگلیسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  1 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 21. 5,000 تومان

  مجموعه فلش کارت ۹۰۰ مکالمه انگلیسی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از مکالمات به زبان انگلیسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 22. رایگان

  فلش کارت جملات انگلیسی - خانواده، وضعیت تأهل، سن، تولد

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین جملات انگلیسی در رابطه با خانواده، وضعیت تأهل، سن و تولد. امیدوارم مفید واقع شود.

  17 دریافت

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 23. رایگان

  فلش کارت جملات انگلیسی - فکر، ایده و تصمیم گرفتن

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین جملات انگلیسی در رابطه با فکر، ایده و تصمیم گرفتن. امیدوارم مفید واقع شود.

  18 دریافت

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 24. 1,000 تومان

  فلش کارت جملات انگلیسی - ساعت، زمان، منتظر بودن

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین جملات انگلیسی در رابطه با ساعت، زمان و منتظر بودن. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 25. 1,000 تومان

  فلش کارت جملات انگلیسی - مکالمات تلفنی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین جملات انگلیسی در مکالمات تلفنی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
×