رفتن به مطلب

انگلیسی

فایل‌های مربوط به یادگیری زبان انگلیسی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

104 فایل

 1. رایگان

  فلش کارت جملات پرکاربرد انگلیسی - فراموش کردن

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین جملات انگلیسی در رابطه با فراموش کردن. امیدوارم مفید واقع شود

  6 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 2. 2,000 تومان

  فلش کارت عبارات پرکاربرد در مکالمات روزمره انگلیسی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین اصطلاحات و عبارات در مکالمات روزمره انگلیسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  1 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 3. 2,500 تومان

  مجموعه فلش کارت ۹۰۰ مکالمه انگلیسی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از مکالمات به زبان انگلیسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 4. رایگان

  فلش کارت جملات انگلیسی - خانواده، وضعیت تأهل، سن، تولد

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین جملات انگلیسی در رابطه با خانواده، وضعیت تأهل، سن و تولد. امیدوارم مفید واقع شود.

  4 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 5. رایگان

  فلش کارت جملات انگلیسی - فکر، ایده و تصمیم گرفتن

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین جملات انگلیسی در رابطه با فکر، ایده و تصمیم گرفتن. امیدوارم مفید واقع شود.

  4 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 6. 1,000 تومان

  فلش کارت جملات انگلیسی - ساعت، زمان، منتظر بودن

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین جملات انگلیسی در رابطه با ساعت، زمان و منتظر بودن. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 7. 1,000 تومان

  فلش کارت جملات انگلیسی - مکالمات تلفنی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین جملات انگلیسی در مکالمات تلفنی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 8. 1,000 تومان

  فلش کارت احوالپرسی، معرفی، خداحافظی و دعوت کردن در انگلیسی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با جملات کاربردی مربوط به احوالپرسی، معرفی، خداحافظی و دعوت کردن در انگلیسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 9. 1,000 تومان

  فلش کارت جملات پرکاربرد انگلیسی - خواب و بیداری

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین جملات انگلیسی در رابطه با خواب،  بیداری، استراحت و خستگی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 10. رایگان

  فلش کارت جملات انگلیسی - خودرو،رانندگی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین جملات انگلیسی در رابطه با رانندگی، خودرو . امیدوارم مفید واقع شود.

  1 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 11. 1,000 تومان

  فلش کارت جملات انگلیسی - ملاقات، دیدن، نگاه، نشان دادن

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین جملات انگلیسی در رابطه با ملاقات، دیدن، نگاه و نشان دادن. امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 12. 2,000 تومان

  فلش کارت جملات پرکاربرد انگلیسی - غذا و رستوران

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین جملات انگلیسی در رابطه با غذا و رستوران. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 13. رایگان

  فلش کارت جملات انگلیسی - زندگی ، خانه ، آپارتمان

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین جملات انگلیسی در رابطه با زندگی، خانه و آپارتمان. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 14. 2,500 تومان

  فلش کارت جملات انگلیسی - بهداشت شخصی ، کارهای روزمره

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین جملات انگلیسی در رابطه با بهداشت شخصی، کارهای روزمره و لوازم و ... . امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 15. 1,000 تومان

  فلش کارت جملات پرکاربرد انگلیسی - جستجو

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین جملات انگلیسی در رابطه با جستجو. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به فارسی
 16. 1,000 تومان

  فلش کارت جملات پرکاربرد انگلیسی - دندان

  فلش کارت جملات پرکاربرد انگلیسی در رابطه با دندان. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 17. 1,000 تومان

  فلش کارت جملات انگلیسی - بیماری، درد و ...

  فلش کارت پرکاربردترین جملات انگلیسی در رابطه با بیماری، درد و توصیه‌های پزشکی. امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 18. 1,000 تومان

  واژگان ضروری انگلیسی

  ۷۶۴ واژه ضروری انگلیسی به فارسی

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی به فارسی
 19. 1,000 تومان

  فلش کارت جملات پرکاربرد انگلیسی - احساسات، شخصیت و ...

  مجموعه‌ فلش کارت گردآوری شده از پرکاربردترین جملات انگلیسی در رابطه با احساسات، شخصیت و ...
  امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 20. رایگان

  فلش کارت جملات پرکاربرد انگلیسی - تاکسی سوار شدن

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از پرکاربرد جملات انگلیسی در رابطه با تاکسی، سوار شدن و پیاده شدن. امیدوارم مفید واقع شود.

  11 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 21. 1,000 تومان

  فلش کارت واژگان سفارشی آزمون PTE

  در این مجموعه تعدادی از واژگان سفارشی برای آمادگی در آزمون‌های PTE گردآوری شده است. امیدوارم مفید واقع شود.

  1 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 22. رایگان

  فلش کارت جملات پرکاربرد انگلیسی - عذرخواهی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با موضوع عذرخواهی در زبان انگلیسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  18 دریافت

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 23. 1,000 تومان

  فلش کارت واژگان smash برای آزمون PTE

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده به زبان انگلیسی - فارسی برای آمادگی آزمونهای PTE. امیدوارم مفید واقع شود.

  1 خرید   

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 24. رایگان

  فلش کارت جملات پر کاربرد انگلیسی - آرزو و امید

  مجموعه فلش کارت جملات پرکاربرد انگلیسی در رابطه با امید و آرزو. امیدوارم مفید واقع شود.

  16 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
 25. 1,000 تومان

  فلش کارت جملات پرکاربرد انگلیسی - آب و هوا

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از جملات پرکاربرد انگلیسی در رابطه با آب و هوا. امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی - فارسی
×