رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.

  دانلود آنکی:

جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

تمام فلش کارتهای سایت با نرم افزار رایگان انکی اجرا می شوند. قبل از خرید هر فایلی، نرم افزار را از سایت دریافت ونصب کنید و آموزشهای لازم را در سایت مطالعه کنید!

دبیرستان

فلش کارت‌های مربوط به انگلیسی دوره دبیرستان در این دسته قرار داده می‌شود

14 فایل

 1. رایگان

  افعال بی قاعده با معنی فارسی

  اینهم یک فلش کارت افعال بی قاعده که به صورت تمرین دیکته لغات ارائه گردیده است .

  5 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 2. 10,000 تومان

  مجموعه کل فلش کارتهای انگلیسی دبیرستان

  فلش کارت تمام کتابهای انگلیسی دبیرستان 1000 کارت 
  برای استفاده از این فلش کارت باید ابتدا نرم افزار انکی دروید موجود در سایت را نصب نموده و سپس  فلش کارت را در حافظه خارجی ((external memory ذخیره نمائید و از طریق فایل منیجر گوشی  آنرا اجرا کنید تا در انکی دروید اجرا شود. و در دسترس قرار گیرد. امیدوارم بخوبی ازاین فلش کارت استفاده نمائید - متشکرم
   

  4 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 3. 6,000 تومان

  مجموعه فلش کارتهای انگلیسی سال ششم دبیرستان (پیش دانشگاه)

  این فلش کارت مربوط به کتاب انگلیسی سال ششم دبیرستانها (پیش دانشگاهی) می باشد
  برای استفاده از این فلش کارت باید ابتدا نرم افزار انکی دروید موجود در سایت را نصب نموده و سپس  فلش کارت را در حافظه خارجی ((external memory ذخیره نمائید و از طریق فایل منیجر گوشی  آنرا اجرا کنید تا در انکی دروید اجرا شود. و در دسترس قرار گیرد. امیدوارم بخوبی ازاین فلش کارت استفاده نمائید - متشکرم.
   

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 4. 2,000 تومان

  فلش کارت درسهای 7 و 8 انگلیسی سال ششم دبیرستانها (پیش دانشگاهی)

  این فلش کارت مربوط به درس 7 و 8 انگلیسی سال ششم دبیرستانها (پیش دانشگاهی) می باشد
  برای استفاده از این فلش کارت باید ابتدا نرم افزار انکی دروید موجود در سایت را نصب نموده و سپس  فلش کارت را در حافظه خارجی ((external memory ذخیره نمائید و از طریق فایل منیجر گوشی  آنرا اجرا کنید تا در انکی دروید اجرا شود. و در دسترس قرار گیرد. امیدوارم بخوبی ازاین فلش کارت استفاده نمائید - متشکرم. 
   

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 5. 2,000 تومان

  فلش کارت درسهای 5 و 6 انگلیسی سال ششم دبیرستانها (پیش دانشگاهی)

  این فلش کارت مربوط به درس 5 و 6 انگلیسی سال ششم دبیرستانها (پیش دانشگاهی) می باشد. 
  برای استفاده از این فلش کارت باید ابتدا نرم افزار انکی دروید موجود در سایت را نصب نموده و سپس  فلش کارت را در حافظه خارجی ((external memory ذخیره نمائید و از طریق فایل منیجر گوشی  آنرا اجرا کنید تا در انکی دروید اجرا شود. و در دسترس قرار گیرد. امیدوارم بخوبی ازاین فلش کارت استفاده نمائید - متشکرم

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 6. 2,000 تومان

  فلش کارت درسهای 3 و 4 انگلیسی سال ششم دبیرستانها (پیش دانشگاهی)

  این فلش کارت مربوط به درس 3 و 4 انگلیسی سال ششم دبیرستانها (پیش دانشگاهی) می باشد. 
  برای استفاده از این فلش کارت باید ابتدا نرم افزار انکی دروید موجود در سایت را نصب نموده و سپس  فلش کارت را در حافظه خارجی ((external memory ذخیره نمائید و از طریق فایل منیجر گوشی  آنرا اجرا کنید تا در انکی دروید اجرا شود. و در دسترس قرار گیرد. امیدوارم بخوبی ازاین فلش کارت استفاده نمائید - متشکرم

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 7. 2,000 تومان

  فلش کارت درسهای 1 و 2 انگلیسی سال ششم دبیرستانها (پیش دانشگاهی)

  این فلش کارت مربوط به درس 1 و 2 انگلیسی سال ششم  دبیرستانها (پیش دانشگاهی) می باشد. 
  برای استفاده از این فلش کارت باید ابتدا نرم افزار انکی دروید موجود در سایت را نصب نموده و سپس  فلش کارت را در حافظه خارجی ((external memory ذخیره نمائید و از طریق فایل منیجر گوشی  آنرا اجرا کنید تا در انکی دروید اجرا شود. و در دسترس قرار گیرد. امیدوارم بخوبی ازاین فلش کارت استفاده نمائید - متشکرم

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 8. 4,500 تومان

  فلش کارت کتاب انگلیسی سال پنجم دبیرستانها

  برای استفاده از این فلش کارت باید ابتدا نرم افزار انکی دروید موجود در سایت را نصب نموده و سپس  فلش کارت را در حافظه خارجی ((external memory ذخیره نمائید و از طریق فایل منیجر گوشی  آنرا اجرا کنید تا در انکی دروید اجرا شود. و در دسترس قرار گیرد. امیدوارم بخوبی ازاین فلش کارت استفاده نمائید - متشکرم
  تعداد فلش کارت:  ۲۱۴
   
   

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 9. 2,000 تومان

  فلش کارت درس سوم انگلیسی سال پنجم دبیرستانها

  برای استفاده از این فلش کارت باید ابتدا نرم افزار انکی دروید موجود در سایت را نصب نموده و سپس  فلش کارت را در حافظه خارجی ((external memory ذخیره نمائید و از طریق فایل منیجر گوشی  آنرا اجرا کنید تا در انکی دروید اجرا شود. و در دسترس قرار گیرد. امیدوارم بخوبی ازاین فلش کارت استفاده نمائید - متشکرم
  تعداد فلش کارت: ۱۵۴

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 10. 2,000 تومان

  فلش کارت درس دوم سال پنجم انگلیسی دبیرستان ها

  برای استفاده از این فلش کارت باید ابتدا نرم افزار انکی دروید موجود در سایت را نصب نموده و سپس  فلش کارت را در حافظه خارجی ((external memory ذخیره نمائید و از طریق فایل منیجر گوشی  آنرا اجرا کنید تا در انکی دروید اجرا شود. و در دسترس قرار گیرد. امیدوارم بخوبی ازاین فلش کارت استفاده نمائید - متشکرم
  تعداد فلش کارت:۱۳۴

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 11. 2,000 تومان

  فلش کارت درس اول انگلیسی سال پنجم دبیرستان ها

  برای استفاده از این فلش کارت باید ابتدا نرم افزار انکی دروید موجود در سایت را نصب نموده و سپس  فلش کارت را در حافظه خارجی ((external memory ذخیره نمائید و از طریق فایل منیجر گوشی  آنرا اجرا کنید تا در انکی دروید اجرا شود. و در دسترس قرار گیرد. امیدوارم بخوبی ازاین فلش کارت استفاده نمائید - متشکرم
  تعداد فلش کارت: ۱۵۴

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 12. 3,000 تومان

  فلش کارت انگلیسی چهارم دبیرستان

  این فلش کارت مربوط به کتاب انگلیسی سال چهارم دبیرستانها می باشد لازم به توضیح است که این فلش کارت مجموع دو فلش کارت دروس 1، 2 ، 3 ، 4 می باشد و لغات  تکراری در دو فلش کارت قبلی  حذف شده است . 
  برای استفاده از این فلش کارت باید ابتدا نرم افزار انکی دروید موجود در سایت را نصب نموده و سپس  فلش کارت را در حافظه خارجی ((external memory ذخیره نمائید و از طریق فایل منیجر گوشی  آنرا اجرا کنید تا در انکی دروید اجرا شود. و در دسترس قرار گیرد. امیدوارم بخوبی ازاین فلش کارت استفاده نمائید - متشکرم
   

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 13. 2,000 تومان

  انگلیسی چهارم دبیرستان-درس سوم و چهارم

  این فلش کارت مربوط به درس 3 و 4 انگلیسی سال چهارم دبیرستانها می باشد. 
  برای استفاده از این فلش کارت باید ابتدا نرم افزار انکی دروید موجود در سایت را نصب نموده و سپس  فلش کارت را در حافظه خارجی ((external memory ذخیره نمائید و از طریق فایل منیجر گوشی  آنرا اجرا کنید تا در انکی دروید اجرا شود. و در دسترس قرار گیرد. امیدوارم بخوبی ازاین فلش کارت استفاده نمائید - متشکرم

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 14. رایگان

  انگلیسی سال چهارم دبیرستان - درس اول و دوم

  این فلش کارت مربوط به درس 1 و 2 انگلیسی سال چهارم دبیرستانها می باشد. 
  برای استفاده از این فلش کارت باید ابتدا نرم افزار انکی دروید موجود در سایت را نصب نموده و سپس  فلش کارت را در حافظه خارجی ((external memory ذخیره نمائید و از طریق فایل منیجر گوشی  آنرا اجرا کنید تا در انکی دروید اجرا شود. و در دسترس قرار گیرد. امیدوارم بخوبی ازاین فلش کارت استفاده نمائید - متشکرم
   
   

  6 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

×
×
 • جدید...